Incendii de vegetație în Crișeni, Derșida și Stâna

Pompierii sălăjeni au fost solicitaţi să intervină la trei incendii de vegetaţie uscată pe terenuri din localităţile Crişeni, Derşida şi Stâna.
Incendiul din ultima localitate menţionată anterior se manifesta pe o suprafata de aproximativ 70 de mp şi exista pericolul ca flăcările să se propage şi la locuinţele din imediata apropiere. Din fericire, incendiul a fost lichidat îaninte de a produce şi alte pagube.
Având în vedere începerea acţiunilor de igienizare a terenurilor de către cetăţeni, pe fondul încălzirii vremii, vă reamintim câteva dintre măsurile care trebuie respectate pentru arderea în condiţii de siguranţă a resturilor vegetale rezultate.
Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:
 condiţii meteorologice fără vânt;
 parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
 izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole
vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a
eventualelor incendii;
 asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor
de stingere necesare;
 asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei
cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
Pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.
Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor
prevederi generale:
condiţii meteorologice fără vânt;
colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
supravegherea permanentă a arderii;
stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu foc, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinele ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 şi 579/2008. La gospodăriile cetățenești se aplică și se respectă prevederile de apărare împotriva incendiilor din OMAI 163.
Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.
Conform prevederilor H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingerea incendiilor, ,,arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, sesancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei”.
ISU face un apel către cetățenii care dețin terenuri agricole să manifeste responsabilitate în ceea ce privește prevenirea incendiilor de vegetație uscată și miriște deoarece aceste evenimente pot pune în pericol culturile din imediata vecinătate, locuințele oamenilor dar și viețile cetățenilor, participanți la trafic, pe drumurile naționale și județene aflate în apropierea lor.

M. S.

Leave a Comment