COMUNICAT DE PRESĂ

Vă comunicăm că sâmbătă, 16 septembrie 2017 vor debuta în România ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI, ediţia a XXV – a.
În fiecare an, în septembrie, milioane de cetăţeni sunt invitaţi să viziteze monumente istorice din întreaga Europă cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului (ZEP), organizate la iniţiativa comună a Consiliului Europei şi a Uniunii Europene. Din 1992 şi în România, Zilele Europene ale Patrimoniului oferă participanţilor ocazia să descopere nu numai monumente istorice, dar şi situri sau zone mai puţin cunoscute care, în mod obişnuit, nu sunt accesibile publicului larg. Evenimentele culturale organizate cu acest prilej, se adresează tuturor cetăţenilor oferindu-le un mediu istoric atractiv ce favorizează comunicarea interpersonală. Apropierea faţă de patrimoniul cultural conştientizează sentimentul de apartenenţă a locuitorilor la valorile ţării, ale regiunii, ale oraşului sau ale mediului rural şi îmbogăţeşte cunoaşterea diversităţii societăţii noastre contribuind la o mai bună înţelegere mutuală între cetăţeni.
Patrimoniul cultural poate fi prezentat ca element catalizator pentru coeziunea socială şi promovarea responsabilităţilor cetăţenilor faţă de mediul lor de viaţă. Fiecare comunitate asociează patrimoniul cultural anumitor valori cu care se indentifică.
În cadrul dezvoltării durabile, patrimoniul cultural constituie o resursă posibil a fi folosită şi în scopul creşterii prosperităţii locuitorilor.
Măiestria artizanilor s-a manifestat prin crearea unui patrimoniu aparte. Apoi, revoluţia industrială, a ultimelor două secole, a modelat peisajul ţărilor europene, activitatea industrială devenind o componentă inseparabilă a vieţii şi, în acelaşi timp, a rezultat un patrimoniu arhitectural, tehnic şi cultural de excepţie. Tema sub care se vor desfăşura evenimentele culturale în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului din România are în centru relația armonioasă dintre natură, peisaj și creația umană recunoscută cu valoare culturală – patrimoniu cultural.
În cadrul întâlnirii de lucru din octombrie 2016, la Consiliul Europei s-a stabilit ca tema ZEP să se refere la legătura comunităților cu peisajul cultural și protejarea patrimoniului cultural.
Europa are o istorie care a realizat un peisaj cultural cu valoare incomparabilă. Construcțiile istorice cu diverse forme și materiale rezultate din utilizarea resurselor naturale constituie o bogată mărturie a modului de adaptare la mediul înconjurător. Cu mijloacele de care dispun, comunitățile sunt impulsionate să participe cu imaginație și implicare în viitorul protejării patrimoniului cultural.. Noțiunea de peisaj cultural se referă la un teritoriu ce exprimă identitatea al cărui caracter este rodul acțiunii factorilor naturali și umani urmare a intercațiunii armonioase a acestora.

În România titlul temei este:
”Patrimoniu cultural – Natura – armonii”
Data de desfăşurare a ZEP ediţia a XXV-a: sâmbătă 16 septembrie 2017.

Tema oferă şi posibilitatea iniţierii organizării unui evantai de evenimente culturale care să ilustreze contribuția activă a comunității locale și gestiunea peisajului cultural și a componentei sale patrimoniul material sau imaterial în raport cu mediul natural.
Beneficiile aduse de conservarea patrimoniului cultural, a îndeletnicirilor tradiționale de utilizare a resurselor naturii, a măiestriei meșterilor creatori la dezvoltarea economică a comunității merită să fie nu numai cunoscută, dar și încurajată. Prin acestea, patrimoniul cultural nu este numai subiect pasiv de contemplare, ci participă sustenabil la viaţa comunităţii.
Vizite ghidate la: expoziţiile muzeelor locale, la monumentele istorice conservate armonios în cadrul lor natural sau în cele a căror conversie s-au realizat în spații publice, pot constitui atracții educative pentru publicul tânăr.
Enumerarea expusă prezintă doar sugestii pentru organizarea unor evenimente în cadrul ZEP, urmând ca acestea să reflecte specificul local al temei.
Scopul evenimentelor ZEP este de a sensibiliza cât mai mulţi cetăţeni privind cunoaşterea şi respectarea patrimoniului lor cultural.
În acest sens, Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj, instituție deconcentrată a Ministerului Culturii și Identității Naționale în teritoriu, are rolul de a coordona evenimente culturale cu prilejul ZEP în județul Sălaj. Invităm asociațiile sau organizațiile nonguvernamentale cu activitate în domeniul patrimoniului cultural, perecum și instituțiile culturale din județ, să organizeze evenimente culturale dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului.
Rugăm pe cei interesați să comunice evenimentele culturale proiectate, ce vor avea loc cu prilejul ZEP, la adresa de e-mail: djccpcnsj@yahoo.com sau la nr. de fax: 0260 661797, până la data de 24 august 2017.

Doina COCIȘ
Director executiv

Leave a Comment