Bilanț pozitiv la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Şimleu Silvaniei

Motto: „Tinerețea e timpul de a învăța înțelepciunea; bătrânețea e timpul de a o aplica”.
Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778), filozof, scriitor şi muzician francez

Săptămâna trecută (joi, 30 martie 2017), Consiliul Director al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) din Şimleu Silvaniei a convocat Adunarea Generală a celor 60 de delegaţi din oraşul Şimleu Silvaniei şi din localităţile: Chieşd, Halmăşd, Ip, Marca, Măerişte, Nuşfalău, Pericei, Sărmăşag şi Zăuan. Activitatea s-a desfăşurat în sala de festivităţi a Primăriei şimleuane, în prezenţa delegaţilor, precum şi a invitaţilor şi a reprezentanţilor presei scrise şi audiovizuale locale, sub coordonarea domnului Ioan Moş – preşedintele CARP Şimleu Silvaniei.
După deschiderea oficială a lucrărilor, Ioan Moş a propus un moment de reculegere în memoria celor 60 de membri decedaţi în anul 2016. După stabilirea şi aprobarea membrilor prezidiului, ai secretariatului şi ai comisiei responsabile cu prezentarea Hotărârii Adunării Generale şi cu completarea acesteia cu propunerile rezultate în cursul dezbaterilor, a fost anunţată ordinea de zi, care a fost votată în unanimitate.
Astfel, Darea de seamă privind activitatea Consiliului Director al CARP Şimleu Silvaniei a fost prezentată de Ioan Moş. Au fost reliefate acţiunile desfăşurate pentru îndeplinirea obiectivelor aprobate de Adunarea Generală din 5 aprilie 2016, atât cantitativ, cât şi calitativ, prin care toţi parametrii analizaţi au fost superiori faţă de anul 2015. Printre aceştia se află următoarele: creșterea efectivului casei, de la 2.348 la 2.614 membri (2.027 din Şimleu Silvaniei şi 587 din comune şi sate), a cotizaţiei membrilor (de la 1.273.560 de lei la 1.495.891,53 de lei) și a contribuţiei pentru ajutor de deces, ajutoare băneşti nerambursabile (de la 47.216 lei la 50.534 de lei). Ajutoarele acordate pentru cele 60 de decese au fost de 32.752 de lei. 186 de persoane cu situaţii materiale şi sociale grele au beneficiat de ajutoare băneşti nerambursabile în valoare de 9.300 de lei, iar fiecare dintre cei 83 de membri CARP care au fost la tratament în staţiuni balneo-climaterice au primit 30 de lei. Cu sprijinul Crucii Roşii Sălaj, al Primăriei şimleuane şi al Fermei Pomicole „Valea Pomilor” Sălaj, s-au oferit 100 de pachete cu alimente şi fructe înaintea sărbătorilor de Paşti şi Crăciun din 2016 membrilor cu pensii mici, văduvelor/ văduvilor și celor cu diferite probleme sociale şi de sănătate.
Au fost evidenţiate: colaborarea foarte bună cu Societatea „UNIK OPTIK” în programul „Un ochelar pentru fiecare – vino să vezi” (peste 200 de beneficiari); sărbătorirea „Zilei Internaţionale a Femeii; sărbătorirea Sfintelor Paşti; sărbătorirea Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice”; cele opt excursii cu 834 de membri şi aparţinători (nepoţi, strănepoţi), la care CARP a contribuit cu 2.415 lei. De asemenea, a fost amintită şi colaborarea cu: Federaţia „Omenia” şi toate CARP-urile membre ale federaţiei; Casa de Pensii Sălaj; Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj, Primăria şi Consiliul Local Şimleu Silvaniei; Crucea Roşie Sălaj; Clubul „LONG DAU”; Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei; presa locală etc.
Bilanţul financiar-contabil pe anul 2016, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anii 2016-2017 au fost prezentate de Viorica Bandici – contabilă, iar Raportul de activitate a Comisiei de Cenzori a CARP pe anul 2016 a fost citit de Vincze Ileana Livia – preşedinte al comisiei.
Despre activitatea CARP, raportată la documentele prezentate, au vorbit, referindu-se la probleme specifice funcţiei şi instituţiei reprezentate, următorii: Szilágyi Terezia – pensionară, Alexandru Trestian – reprezentantul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă „Silvania”, subsemnatul – pensionar, Maria Pîrvu – pensionară, Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul oraşului Şimleu Silvaniei, Florian Antoniu But – directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Sălaj, Ioan Ivaşcău – preşedintele CARP Zalău şi Lucian Marişca – preşedintele CARP Satu Mare.
Hotărârea Adunării Generale, citită de Ioan Vodă – consilier CARP, a aprobat toate documentele prezentate, adoptându-se patru direcţii strategice şi 10 obiective generale pentru o corectă funcţionare a CARP Şimleu Silvaniei, cu includerea unor propuneri importante, fiind votată în unanimitate. În acest context, Septimiu Cătălin Ţurcaş a informat asistența despre „Cardul Prieteniei”, un document oficial al Primăriei şi Consiliului Local din oraşul Nyirbátor (Ungaria), înfrăţit cu Şimleu Silvaniei, prin care – deocamdată – se oferă şimleuanilor o reducere de 10% pentru intrarea la Ştrandul „Nyirbátori Wellness és Gyógyfűrdó”, precum şi la toate activităţile culturale organizate de primărie.
În onoarea celor prezenţi, un grup de eleve de la Şcoala Gimnazială „Horea” din Şimleu Silvaniei, sub coordonarea prof. Traian Albu şi acompaniamentul muzical al cantautorului Petre Gliguţa (Cercul Militar Şimleu Silvaniei), a prezentat un frumos program cultural-artistic, sensibilizând participanţii prin poezii (Să ştii, măicuţa mea!; Sunt mândru de ţara mea şi Rugăciune) şi cântece (Imnul pensionarului; Mama; Nu ne vindem ţara; Din Ardealul nostru sfânt; Săraca, măicuţa mea! şi Lăudaţi pe Dumnezeu). După fiecare interpretare, felicitările au fost la „scenă deschisă”.
După câteva fotografii de grup, în faţa Monumentului Memorial „Iuliu Maniu”, s-a organizat o masă comună unde cei prezenţi şi-au depănat amintirile, şi-au făcut „planuri de viitor”, iar prof.ing. Gheorghe Tulbure (pensionar) a citit o poezie personalizată, fiind răsplătit cu aplauze binemeritate. În final, mesenii, de Sfintele Paşti, care vor fi sărbătorite peste două săptămâni, şi-au urat: Sărbători Fericite!
Prof. Marin Ştefan

One Thought to “Bilanț pozitiv la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Şimleu Silvaniei”

  1. Anonim

    Am urmărit „cu viu interes” acest document de larg interes public și „inestimabilă valoare teoretică și practică.” Am reținut că la adunarea de dare de seamă și alegeri s-a cîntat că „Nu ne vindem țara”.

Leave a Comment