Arme, muniţie şi substanţe toxice, confiscate de către poliţiştii sălăjeni

Acţiunile derulate de către lucrătorii Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase în primele cinci luni ale acestui an au scos la iveală o serie de nereguli în ceea ce priveşte respectarea legalităţii deţinerii şi utilizării armelor, muniţiilor şi a operaţiunilor cu obiecte pirotehnice.
Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj, oamenii legii au constatat cu acest prilej 36 de infracţiuni şi au aplicat cinci sacţiuni, în valoare de 1.500 de lei. De asemenea, au fost indisponibilizate, în vederea confiscării, 14 arme letale, şase neletale, 311 bucăţi muniţie, 35,4 kg substanţe periculoase toxice, precum şi aproximativ două kg de materiale pirotehnice.
Reprezentanţii IPJ Sălaj reamintesc că pentru a primi autorizaţia pentru procurarea armelor letale, solicitanţii trebuie să aibă cel puţin 18 ani; să deţină calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în funcţie de destinaţia armelor; să nu fi fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, pentru infracţiuni comise cu intenţie ori pentru infracţiuni prevăzute de prezenta lege; să nu fie inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie; să fie apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi folosi arme şi muniţii; să nu prezinte pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente; să fi absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; să nu le fi fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art.13 alin.(2)-(5); să nu fi pierdut sau să nu le fi fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi.
Cererea se soluţionează în termen de maximum 45 de zile, în cazul primei autorizări, şi în termen de maximum 30 de zile, în cazul autorizărilor ulterioare. Armele de apărare şi pază – pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane: demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii şi poliţiştii, pe perioada cât sunt în activitate şi după încetarea activităţii, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor; persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepţia personalului de pază din cadrul societăţilor specializate de pază; persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au această calitate.
Armele de vânătoare pot fi procurate de către vânători, în timp ce armele de tir, de către sportivii şi antrenorii de tir, precum şi de către vânători. Aceştia din urmă pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi.
În ceea ce priveşte armele de colecţie – letale, aflate în stare de funcţionare, ele pot fi procurate numai de către colecţionarii de arme.
Procurarea armelor se poate realiza prin cumpărare, donaţie, moştenire, sponsorizare, închiriere sau comodat. Persoanele care deţin arme letale procurate în condiţiile prezentei legi le pot înstrăina numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizaţi să comercializeze astfel de arme.

Alte articole

Leave a Comment