Zilierii din Sălaj, în atenţia Inspectoratului Teritorial de Muncă

Nu mai puțin de trei persoane care își desfășoară activitatea cu zilieri au fost sancționate de inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj. Amenzile aplicate, în valoare de 18.000 de lei, au fost aplicate în cadrul unei acțiuni de verificare, respectiv în cadrul Campaniei naționale privind respectarea de către beneficiari sau împuterniciți ai acestora a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri  și a prevederilor legale privind prevenirea și combaterea exploatării copiilor, respectiv tinerilor prin muncă în aceste domenii, campanie desfășurată în cursul acestei luni. Potrivit inspectorului șef ITM Sălaj, Luminița Nemeș, în cadrul controalelor efectuate s-a urmărit modul în care beneficiarii respectă prevederile legale din domeniul relațiilor de muncă (RM) cu privire la durata muncii ocazionale, respectarea de către beneficiar a obligației de a înființa, completa și prezenta registrul de evidență a zilierilor, dovada plății remunerației, folosirea zilierilor pentru alte activități decât cele prevăzute expres de lege. Astfel, dintr-un număr de 16 beneficiari verificați, trei au fost sanctionați cu amenzi în valoare totală de  18.000 de lei pentru: nerespectarea obligației de a înregistra, în registrul de evidență a zilierilor, toți zilierii în ordine cronologică înainte de începerea activității. De asemenea, inspectorii de muncă au mai constatat și alte deficiențe pentru care au aplicat avertismente. Acestea se referă la: nerespectarea dispozițiilor legale privind plata remunerației cuvenite zilierului; nerespectarea prevederilor legale privind  durata zilnică a activității ocazionale; nerespectarea prevederilor legale privind vârsta și timpul de muncă al tinerilor și nerespectarea de către beneficiar a obligației de a transmite un extras a registrului de evidență a zilierilor la ITM în termenul legal. Pentru  aceste deficiențe inspectorii de muncă au dispus măsuri în vederea remedierii lor.

Nereguli care au dus la declanșarea campaniei

Reprezentanții ITM Sălaj au precizat că  motivele declanșării acestei campanii, în exercitarea activităților cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, se regăsesc în situații de nerespectare a legislației în vigoare referitoare la: sustragerea beneficiarului de la obligația de a achiziționa și completa registrul de evidență a zilierilor; înțelegerea dintre beneficiar și zilier în urma căreia acesta din urmă prestează activitate fără a fi înregistrat în registrul de evidență a zilierilor; nerespectarea de către beneficiar a dispozițiilor legale referioare la durata activității; nerespectarea de către beneficiar a  obligației de a înregistra, în registrul de evidență a zilierilor, toți zilierii în ordine cronologică; folosirea în mod ilegal a forței de muncă zilieră în alte domenii de activitate decât cele prevăzute în lege și folosirea zilierilor pentru prestarea de activități calificate. De asemenea, obiectivele campaniei au vizat: identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri și luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea prevederile legale; creșterea gradului de conștientizare a beneficiarilor și a zilierilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă; diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiari a prevederilor legale menționate; identificarea beneficiarilor care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor; identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condițiile în care se impunea încheierea contractelor individuale de muncă și determinarea beneficiarilor de a respecta obligația de a inființa, completa registrul de evidență a zilierilor și de a transmite un extras al acestuia la ITM. ”În cadrul controalelor efectuate s-a urmărit modul în care beneficiarii respectă prevederile legale din domeniul relațiilor de muncă cu privire la durata muncii ocazionale, respectarea de către beneficiar a obligației de a inființa, completa și prezenta registrul de evidență a zilierilor, dovada plății remunerației, folosirea zilierilor pentru alte activități decât cele prevăzute expres de lege”, a opinat inspectorul șef ITM Sălaj – Luminița Nemeș.

Leave a Comment