Vineri, termen pentru anumite declaraţii fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj informează că, până vineri, 10 februarie 2017, după caz, trebuie depuse la unităţile fiscale următoarele declarații: 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică; 020 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal; 070 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.
Au obligaţia depunerii acestor declaraţii persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Leave a Comment