Vești bune pentru electorat: Măsuri fiscale pentru încurajarea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă

Guvernul a aprobat marţi unele măsuri fiscale în scopul stimulării investițiilor și creării de noi locuri de muncă, cum ar fi devansarea cu un an a reducerii impozitului pentru veniturile din dividende, reducerea TVA pentru livrarea apei potabile și a apei pentru irigații, precum și introducerea unui sistem de impozitare diferențiat pentru microîntreprinderi.

Noile măsuri fiscale au fost aprobate printr-o Ordonanță de Urgență care se va aplica începând cu 1 ianuarie 2016.

Potrivit actului normativ, începând de anul viitor, se va extinde aplicarea cotei reduse de TVA de 9 la sută și pentru livrarea apei potabile și a apei pentru irigații în agricultură.

De asemenea, Guvernul a decis ca reducerea cotei de impozitare de la 16 la sută la 5 la sută,  aplicabilă dividendelor distribuite persoanelor române, fizice și juridice, precum și dividendelor obținute, din România, de persoane nerezidente, să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016. Măsura are în vedere  creșterea investiţiilor și favorizarea dezvoltării societăților de tip holding, încurajrea păstrării în ţară a capitalului românesc, dinamizarea procesului de repatriere a capitalului românesc, încurajând, totodată, restructurarea societăților comerciale în scopul adaptării lor la exigențele mediului economic și financiar, național și european, aflat în continuă schimbare.

O altă măsură inclusă în Ordonanța de Urgență se referă la impozitarea microîntreprinderilor și vizează două aspecte. Se majorează plafonul de încadrare în categoria ”microîntreprindere” de la 65.000 euro la 100.000 euro cifră de afaceri pe an fiscal. Totodată, se introduce un sistem de cote de impozitare diferențiate, în funcție de numărul de salariați, între 1 la sută și 3 la sută, după cum urmează: 1 la sută pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv; 2 la sută pentru microîntreprinderile care au un salariat; 3 la sută pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

Modificarea are rolul să contribuie la încurajarea creării de noi locuri de muncă și la  așezarea echitabilă a sarcinii fiscale între microîntreprinderile cu și fără salariați.

Actul normativ adoptat de Guvern include și alte prevederi, între care: extinderea categoriei persoanelor juridice române care nu datorează impozit pe profit pentru veniturile obținute și utilizate potrivit reglementărilor legale în domeniul educației naționale (în această categorie vor intra, potrivit acestui act normativ, și unitățile de învățământ particular preuniversitar); exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care dețin o asigurare pentru boală și maternitate pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate; prelungirea cu o lună, respectiv până în 31 martie 2016, a termenului pentru depunerea declarațiillor privind clădirile proprietatea persoanelor fizice sau juridice cu destinație nerezidențială sau mixtă, a declarațiile privind mijloacele de transport radiate din circulație şi a justificărilor eliberate în anul 2015 privind scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clădiri, terenuri sau mijloace de transport, în cazul persoanelor îndreptățite; introducerea reglementării potrivit căreia în cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în termen de 30 de zile de la data dobândirii.

Ordonanța adoptată marţi de Guvern conține, de asemenea, o serie de prevederi care modifică și completează noul Cod de procedură fiscală. Una dintre modificări vizează desemnarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală drept autoritate competentă pentru efectuarea schimbului de informații cu statele cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic, măsură menită să contribuie la combaterea evaziunii fiscale. OV

One Thought to “Vești bune pentru electorat: Măsuri fiscale pentru încurajarea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă”

  1. victoria

    sa traiasca patronii destepti = BILANT ULTIMII ANI= PIERDERE FISCALA ,IMPOZIT PE PROFIT =0 , ANGAJATI CU 4 ORE SI LUCREAZA 8,, CATE 3-4 MASINI ……..DISTRACTIE LA MAXIMUM !

Leave a Comment