Vară cu salarii mai mici în Sălaj

Salariul mediu nominal pe total țară a scăzut, în luna august, comparativ cu luna iulie. Potrivit  Direcției Județene de Statistică Sălaj în luna precizată, câştigul salarial mediu nominal brut, pe total  țară, a fost de 5.337 de lei, cu 131 de lei  (-2,4 la sută) mai mic decât în luna iulie. De asemenea, câştigul salarial mediu nominal net, pe total  țară, a fost de 3.275 de lei, în scădere față de luna precedentă cu 97 de lei (-2,9 la sută). Valoarea cea mai mare a câştigului salarial mediu nominal net s-a înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice – 7.431 de lei, iar cea mai mică în hoteluri şi restaurante 1.704 de lei. Conform sursei citate, în luna august a acestui an, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna iulie ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale, de vacanță, al 13‐lea salariu ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare. Scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de întreruperi și încetări ale activității, de continuarea şomajului tehnic de către anumiți agenți economici sau de remunerarea parțială a salariatilor, de nerealizările de producție ori încasările mai mici (în funcție de contracte și proiecte ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale), cât şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici față de medie din unele activități economice. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s‐au înregistrat, în luna august față de luna precedentă, în următoarele sectoare: extracția cărbunelui superior şi   inferior (‐17,1 la sută); fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obținute din prelucrarea  țițeiului (‐13,6 la sută); fabricarea produselor din tutun (‐13,4 la sută); fabricarea produselor farmaceutice de bază  şi a preparatelor farmaceutice (‐11,8 la sută); fabricarea produselor textile (‐8,2 la sută); intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări  şi ale fondurilor de pensii (‐7,8 la sută); activități de servicii în tehnologia informației; activități de servicii informatice (‐6,1 la sută); depozitare  şi activități auxiliare pentru transporturi (‐6,1 la sută); transporturi aeriene (‐5,9 la sută); extracția petrolului brut şi a gazelor naturale (‐5,9 la sută) și captarea, tratarea şi distribuția apei (‐5,2 la sută).

Leave a Comment