Va fi în 2023 o creștere a sponsorizărilor ONG?

Alexandru Tamba

Inspirat de un articol anterior privind sponsorizarea publicat în aceste pagini, articol care tratează sponsorizările dintr-o perspectivă juridică, m-am gândit că ar fi util să privim respectivele sponsorizări și/sau actele de mecenat și din perspectivă economică. Așa cum se știe, companiile plătitoare de impozit pe profit ,,scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:
1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;
2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.
În cazul sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de prezenta literă, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult” conform art.25, alin.(4), lit i, din Codul Fiscal. De asemenea, microîntreprinderile ,,scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20%”, conform art.56, alin.1(1), Cod Fiscal.
Ceea ce este foarte important este modul de abordare în ceea ce privește direcționarea sumelor cu care se sponsorizează . Dacă până în 2022 trebuia ca toate sponsorizările să se încheie până la 31.12 ale anului, pentru a se putea scădea din impozitul pe profit datorat (situație similară și pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderii), începând cu acest an se modifică Codul Fiscal și companiile pot redirecționa sumele neutilizate pentru sponsorizare la 31.12 și în anul următor. Iată ce spune Codul Fiscal: ,,În cazul în care valoarea stabilită potrivit art. 25 alin. (4) lit. i), diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecţionarea impozitului pe profit, în limita valorii astfel calculate, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declaraţiei anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecţionare. În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecţionarea poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă. Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe profit revine organului fiscal competent. Redirecţionarea impozitului pe profit pentru sponsorizarea entităţilor persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităţilor de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plăţii sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult”. Și microîntreprinderile pot să facă sponsorizări în anul următor, condiția, în ambele cazuri, este aceea a depunerii unui formular de redirecționare a impozitului pe profit/venit la organul fiscal teritorial (formularul D177) și acesta va face această redirecționare. Acest mod de utilizare a instrumentului de sponsorizare a activităților nonprofit reprezintă o schimbare esențială a filozofiei fiscale, iar acest lucru este benefic pentru organizațiile respective, pentru societate, în general. Rezultatul acestor modificări fiscale va fi acela că vor crește sumele cu care se vor finanța activitățile nonprofit. O observație, totuși: declarația cu beneficiarii sponsorizărilor, pentru că trebuie depusă o asemenea declarație, în cazul microîntreprinderilor are un termen prea strâns, respectiv 25 ianuarie a anului următor sponsorizărilor. Desigur, se exceptează până în 2025, dar pentru viitor ar trebui să se aibă în vedere și acest lucru.

2 Thoughts to “Va fi în 2023 o creștere a sponsorizărilor ONG?”

  1. […] Alexandru Tamba Inspirat de un articol anterior privind sponsorizarea publicat în aceste pagini, articol care tratează sponsorizările dintr-o perspectivă juridică, m-am gândit că ar fi util să privim respectivele sponsorizări și/sau actele de mecenat și din perspectivă economică. Așa cum se știe, companiile plătitoare de impozit pe profit ,,scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele: 1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină… Citeste mai mult […]

  2. […] Alexandru Tamba Inspirat de un articol anterior privind sponsorizarea publicat în aceste pagini, articol care tratează sponsorizările dintr-o perspectivă juridică, m-am gândit că ar fi util să privim respectivele sponsorizări și/sau actele de mecenat și din perspectivă economică. Așa cum se știe, companiile plătitoare de impozit pe profit ,,scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele: 1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri,  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment