Ucenicia la locul de muncă, în atenția ITM Sălaj

Pentru o bună informare a angajatorilor care desfășoară activități cu ucenici, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj vine cu precizări în domeniu.  Deși ucenicia se prezintă aparent ca o modalitate de angajare tradițională în muncă aceasta este de actualitate, fiind frecvent uzitată de către angajatori persoane fizice sau juridice.  Astfel a fost reglementat un amplu set de reguli care vizează activitatea atât a ucenicului, cât și a angajatorului care  încadrează ucenici. Conform reprezentanților ITM Sălaj dispozițiile Legii 279/2005 definesc ucenicia ca fiind formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, această formare profesională constituind parte integrantă a  contractului. Ucenicul este persoana cu vârsta de peste 16 ani care, din voința  proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obținerii unei calificări. Pe toată această durată, ucenicul parcurge o programă teoretică de specialitate în domeniu și totodată, prin activitatea sa în cadrul firmei, obține și deprinderile și abilitățile practice necesare pentru practicarea meseriei în care se califică. Angajatorul lucrează în parteneriat cu un furnizor de formare profesională autorizat pentru componenta de pregătire teoretică și pentru o parte din pregătirea practică, iar pentru activitățile de la locul de muncă a ucenicului, desemnează un coordonator de ucenicie din cadrul firmei care  îndrumă ucenicul în vederea dobândirii competenţelor profesionale necesare calificării pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă. Legea definește coordonatorul de ucenicie ca fiind salariatul angajatorului sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică organizator al uceniciei la locul de muncă şi care are obligaţia de a colabora cu furnizorul de formare profesională autorizat pentru organizarea, desfăşurarea şi evaluarea continuă a formării profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupaţional corespunzător ocupaţiei în care se califică ucenicul.

Calitatea de coordonator de ucenicie

Conform sursei citate, poate avea calitatea de coordonator de ucenicie salariatul sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este calificat pentru practicarea ocupaţiei sau, după caz, a activităţii pentru care se organizează programul de ucenicie; practică ocupaţia sau, după caz, activitatea pentru care se organizează programul de ucenicie; are experienţă de cel puţin doi  ani în ultimii cinci ani în ocupaţia sau, după caz, în activitatea pentru care se organizează ucenicia; nu are cazier judiciar și  este apt din punct de vedere fizic şi psihic. ” Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile coordonatorului de ucenicie în raport cu activitatea de coordonare a activităţii ucenicului se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncă. Anterior modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea desfăşurării activităţii de coordonare a uceniciei cu privire la clauzele pe care intenţionează să le modifice prin act adiţional la contract”, au precizat reprezentanții ITM Sălaj.

Leave a Comment