Statul este dator la stat

Unul dintre motivele pentru care România are un deficit bugetar foarte mare este, trebuie să o recunoaștem, colectarea impozitelor și taxelor. Mai toată lumea se gândește, atunci când vorbim de gradul de colectare, că mediul privat, precum și persoanele fizice sunt cei care nu-și plătesc la termen obligațiile pe care le au, dar nimeni nu prea vorbește de faptul că statul este dator la el însuși, astfel că percepția publică este aceea că în România se face foarte multă evaziune fiscală. Sigur, avem evaziune fiscală, ca peste tot în lume, dar cred că această percepție este oarecum hiperbolizată și de faptul că statul, prin operatorii economici pe care-i deține, nu-și plătește la timp impozitele și taxele. Ca dovadă, iată care este situația plăților restante a statului către el însuși la 30.09.2023, ultima situație de acest fel publicată pe site-ul Ministerului de Finanțe:

SITUAŢIA trimestrială a principalilor indicatori economico-financiari realizaţi de operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari, ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară (sursa: mfinante.gov.ro)

Situația la 30 septembrie 2023

Nr.crt. Categorie operatori economici Număr de operatori economici Venituri totale
-mii lei-
Cheltuieli totale
-mii lei-
Rezultat brut
-mii lei-
Plăți restante TOTAL, din care: -mii lei- Bugetul general consolidat -mii lei- Alți creditori
-miilei-
Număr efectiv de personal Cheltuieli de natură salarială -mii lei-
0 1 2 3 4 5=3-4 6=7+8 7 8 9 10
1. A.Operatori economici la care statul este acționar unic sau majoritar, ori deține direct sau indirect o participație majoritară, din care: 202 65.659.785 50.934.286 14.725.499 7.741.215 2.818.873 4.922.342 165.654 14.047.995
1.1 Operatori economici reclasificați în sectorul administrației publice centrale 94 14.927.881 14.244.773 683.108 1.114.914 400.305 714.609 62.166 4.975.468
2 Operatori economici la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritar, ori deține direct sau indirect o participație majoritară, din care: 981 13.788.120 13.648.922 139.198 3.668.855 1.334.604 2.334.251 98.779 5.288.265
2.1 Operatori economici reclasificați în sectorul administrației publice locale 287 3.218.302 3.278.951 -60.649 1.910.020 1.018.701 891.319 28.297 1.609.010

Așa cum se poate vedea din tabelul de mai sus, statul are un total de plăți restante de 11,4 miliarde de lei, din care către bugetul general consolidat datoria este de 4,1 miliarde de lei, iar către alți creditori de 7,3 miliarde lei. Așadar, pe lângă datoria restantă de 4,1 miliarde de lei, companiile de stat sau cu acționari majoritari de stat blochează alte companii care, la rândul lor, vor deveni datornici la stat, procesul fiind în lanț. Deci, ca o concluzie, o restructurare, pe lângă altele care așteaptă de atâția ani, în mediul economic este necesară, nu azi, ci ieri! Dacă se vor face restructurările necesare, economice și administrative, nu va mai fi nevoie de creșterea impozitelor și taxelor, care sunt suportate din ce în ce mai greu.

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro

2 Thoughts to “Statul este dator la stat”

  1. […] Unul dintre motivele pentru care România are un deficit bugetar foarte mare este, trebuie să o recunoaștem, colectarea impozitelor și taxelor. Mai toată lumea se gândește, atunci când vorbim de gradul de colectare, că mediul privat, precum și persoanele fizice sunt cei care nu-și plătesc la termen obligațiile pe care le au, dar nimeni nu prea vorbește de faptul că statul este dator la el însuși, astfel că percepția publică este aceea că în România se face foarte multă evaziune fiscală. Sigur, avem evaziune fiscală, ca peste tot în lume,… Citeste mai mult […]

Leave a Comment