Statistica bate realitatea. Salariul mediu a ajuns la peste 3.600 de lei

Câştigul salarial mediu nominal brut, pe total ţară, în luna ianuarie a fost de 6.031 de lei, mai mic cu 296 de lei comparativ cu luna decembrie a anului trecut. Cel puţin asta indică un raport emis de Direcţia Judeţeană de Statistică (DJS) Sălaj. Conform sursei citate, în luna ianuarie câştigul salarial mediu nominal net, pe total țară, a fost de 3.698 de lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 181 de lei (-4,7 la sută). Valoarea cea mai mare a câştigului salarial mediu nominal net s-a înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice – 8.940 de lei, iar cea mai mică în hoteluri şi restaurante – 2.047 de lei.

 Nivelul câştigului salarial mediu net, în scădere

În luna ianuarie a acestui an, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna precedentă, ca urmare a acordării în luna decembrie a anului trecut de prime ocazionale, prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri, inclusiv bilete de valoare. De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna ianuarie 2022 au fost mai mici comparativ cu luna precedentă ca urmare a nerealizărilor de producție ori încasărilor mai mici în funcţie de contracte/proiecte, cât și a angajărilor de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni s-au înregistrat, în următoarele sectoare: extracția petrolului brut și a gazelor naturale (-32,8 la sută); fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (-31,9 la sută); silvicultură și exploatare forestieră; pescuitul și acvacultura (-24,8 a sută); transporturi pe apă (-23,2 la sută); tipărire şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor (-23,1 la sută); intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii (-22,2 la sută); extracția cărbunelui superior și inferior (-21,4 la sută); industria metalurgică (-21,0 la sută); alte activități extractive (-18,6 la sută) şi fabricarea produselor din tutun (-16,1 la sută).

Creşteri salariale în anumite domenii, inclusiv la buget

În luna ianuarie a acestui an au fost înregistrate şi creşteri ale câştigului salarial mediu faţă de luna decembrie a anului 2021. Creşterile au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite) drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare. De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat reluării activității anumitor agenți economici, aplicării prevederilor legale, realizărilor de producție ori încasărilor mai mari în funcţie de contracte, respectiv proiecte. Creșteri ale câştigului salarial mediu net față de luna precedentă, la nivel de secţiuni-diviziuni s-au înregistrat în următoarele sectoare: activități de editare (+11,4 la sută); hoteluri și restaurante (+6,5 la sută) şi activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii (+4,8 la sută). În sectorul bugetar, în luna ianuarie 2022, s-au înregistrat ușoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învățământ (+3,1 la sută ca urmare a reluării plății cu ora a cadrelor didactice), sănătate și asistență socială (+1,7 la sută), respectiv în administrația publică (+0,5 la sută). Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 8,9 la sută.

One Thought to “Statistica bate realitatea. Salariul mediu a ajuns la peste 3.600 de lei”

  1. […] Câştigul salarial mediu nominal brut, pe total ţară, în luna ianuarie a fost de 6.031 de lei, mai mic cu 296 de lei comparativ cu luna decembrie a anului trecut  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment