Situația absurdă când taxele și impozitele sunt mai mari ca veniturile!

Din dorința de a impozita tot ce mișcă, se poate ajunge uneori la situații de-a dreptul hilare, de genul impozite și taxe mai mari decât veniturile încasate de către contribuabil. Una dintre aceste situații poate apărea în cazul veniturilor încadrate la art.155 alin.(1)lit.c)-h), adică în cazul următoarelor venituri:
– venituri din drepturi de proprietate intelectuale;
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
– venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
– venituri din investiţii;
– venituri din alte surse.
Concret, avem, de exemplu, o familie de pensionari care deține o proprietate comună pe care o închiriază cu suma de 3.000 lei/an, care nu au venituri din salarii și nici nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate conform art.154 din Codul Fiscal. Trebuie menționat că fiecare dintre cei doi pensionari va trebui să depună Declarația Unică anuală (formularul 212), pentru că sunt coproprietari, venitul fiind de 1.500 lei/an/persoană. În acest caz, familia respectivă va datora statului CASS de 10% la 6 salarii minime brute pe țară, iar la un salariu de 3.300 lei/lună, dacă nu se schimbă din 2024, de când se aplică și legea, va rezulta suma de plată de 1.980 lei/persoană (3.300 lei x 6 luni x 10%), la care se adaugă și 150 lei impozit pe venit (1.500 lei/an x 10%). Deci, fiecare pensionar va plăti 2.130 lei/an, la venituri de 1.500 lei/an. Asta rezultă din Legea 296/2023, cu aplicare de la 01.01.2024:
..Art. 1741. (…)
(19) În cazul în care persoanele fizice aflate în situaţia prevăzută la art. 170 alin. (2) realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, iar în anul fiscal precedent nu au realizat venituri din salarii şi asimilate salariilor pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la un nivel cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare în perioada în care au fost realizate veniturile sau nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1) lit. a) – c) şi e) – g), acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară şi depun declaraţia prevăzută la art. 122 până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
(20) Prevederile alin. (19) se aplică şi în cazul în care persoanele fizice aflate în situaţia prevăzută la art. 170 alin. (2) au estimat venituri cumulate cel puţin egale cu 6 salarii minime brute pe ţară, iar până la termenul prevăzut pentru depunerea declaraţiei de la art. 122 au procedat la corectarea declaraţiei iniţiale prin depunerea unei declaraţii rectificative, ca urmare a realizării de venituri sub plafon.”
Cum este posibil așa ceva? Nu este aberant? Înțeleg dorința de a reduce evaziunea fiscală, este și normal să se dorească asta, numai că măsurile care trebuie luate să nu fie excesive, deoarece vor avea efect exact invers. Păi, în situația prezentată, ce credeți că vor face proprietarii? Vor încasa la negru, cu siguranță! Și apoi chestiunea cu coproprietatea între soți este de asemenea discutabilă maniera de stabilire a impozitelor, îi vor obliga pe soți să fie creativi, nu au de ales, doar nu o să plătească dublu degeaba!

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro

2 Thoughts to “Situația absurdă când taxele și impozitele sunt mai mari ca veniturile!”

  1. […] Din dorința de a impozita tot ce mișcă, se poate ajunge uneori la situații de-a dreptul hilare, de genul impozite și taxe mai mari decât veniturile încasate de către contribuabil. Una dintre aceste situații poate apărea în cazul veniturilor încadrate la art.155 alin.(1)lit.c)-h), adică în cazul următoarelor venituri: – venituri din drepturi de proprietate intelectuale; – venituri din cedarea folosinţei bunurilor; – venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; – venituri din investiţii; – venituri din alte surse. Concret, avem, de exemplu, o familie de pensionari care deține o proprietate… Citeste mai mult […]

  2. Cristian

    Cu adevarat absurd. Daca un om nu a avut job in 2023 dar a generat un mic venit online de 200 lei sa spunem, in 2024, va trebui sa nu-l declare, altfel plateste CASS stabilit din burta la 6 salarii minime brute, adica cca 2000 lei, desi venitul lui efectiv este de 200 lei.

Leave a Comment