Sfârșit de sezon cu amenzi și avertismente de la Inspecția Muncii

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj a desfășurat, pe parcursul lunii iulie 2018 o serie de controale în domeniile de competență, respectiv relații de muncă, securitate și sănătate în muncă privind respectarea legislației în vigoare. Activitatea inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate identificarea și sancționarea muncii nedeclarate în vederea descurajării și diminuării acestui fenomen, care în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

În domeniul relațiilor de muncă au fost controlați 64 agenți economici dintre care 38 au fost sancționați, aplicându-se 4 amenzi și 45  avertismente.

În urma controalelor au fost depistate 7 persoane care munceau fara a avea întocmite contracte  individuale de muncă, angajatorii fiind sancționați contravențional.

Alte încălcări ale prevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi, au fost:

nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat;

neîndeplinirea sau îndeplinirea parțiala a măsurilor dispuse de către inspectorul de muncă la controlul anterior; refuzul angajatorului de a elibera salariatului extras din registru sau adeverința care să ateste activitatea desfășurată.

Cuantumul total al amenzilor contravenționale aplicate a fost de 26.800 de lei.

Deficiențele constatate pentru care s-au aplicat avertismente, se referă la: nerespectarea prevederilor  privind  sărbătorile legale; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal; necompletarea elementelor contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență al salariaților, în format electronic, respectiv netransmiterea acestuia la termenele legale; completarea registrului cu date eronate sau incomplete; completarea registrului de către alte persoane decât cele nominalizate prin decizia angajatorului; nerespectarea prevederilor privind plata zilierilor conform art.4 alin.2 din Legea nr.52/2011; nerespectarea dispozițiilor legale privind numărul maxim de zile în care un zilier poate presta activitate pentru același beneficiar.

În domeniul securității și sănătății în munca au fost controlați un număr de 40 de agenți economici aplicându-se o amenda în cuantum de  7.000 de  lei pentru lipsa verificărilor periodice ISCIR a echipamentelor de muncă și 16 avertismente. Deficiențele constatate și sancționate cu avertisment se referă la neefectuarea controlului medical periodic și/sau la angajare; neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție; lipsa instrucțiunilor  proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate;

lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție. Pentru toate deficiențele constatate, inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a acestora.

 

 

Leave a Comment