Aproape 70.000 de sălăjeni vor fi conectaţi la reţeaua de alimentare cu apă, printr-o investiţie de peste 60 de milioane de euro

Cel mai mare proiect implementat în nord-vestul României se va derula în următorii cinci ani în judeţele Cluj şi Sălaj. „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată”, în valoare totală de aproape 422 milioane de lei, va permite realizarea unei investiţii mult aşteptate în judeţul nostru, respectiv realizarea aducţiunii de apă din Lacul Tarniţa, potabilizată ulterior la stația de tratare de la Gilău. În plus, în judeţ va fi creată o reţea nouă de distribuţie a apei potabile de 5,4 km, de la Tetiş, până la Cuzăplac, dar şi un rezervor de înmagazinare nou.

În acest sens, consilierii judeţeni s-au întâlnit miercuri, 19 septembrie, în şedinţă extraordinară pentru a a aproba studiul de fezabilitate, indicatorii tehnicol-economici, planul anual de evoluţie a tarifelor pentru apă/canal, precum şi confinanţarea investiţiilor.

„Investiţiile propuse pentru îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj vor asigura extinderea şi dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii în localităţi care au peste 50 de locuitori şi asigurarea colectării şi epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 de locuitori, pentru conformarea cu cerinţele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman şi epurarea apelor uzate”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre aprobat.

42 de UAT-uri vizate de investiţie

Investiţiile din cele două judeţe vor fi finanţate prin Programul Operaţional Infractructură Mare 2014-2020, cu o cofinţare din partea beneficiarilor investiţiilor, respectiv unităţile administrativ teritoriale, de 2 la sută din valoarea cheltuielilor eligibile. Contribuţia de la bugetul judeţului este de aproape 1,4 milioane de euro.

„Vorbim despre acest timp de foarte multă vreme, principala problemă fiind întotdeauna gradul de suportabilitate a investiţiei. Am ajuns, în acest moment, să găsim modalitatea de finanţare care grevează bugetul local într-o proporţie suportabilă de 2 la sută.

„Principalul beneficiu este această aducţiune care va permite o alimentare cu apă de calitate şi în condiţii de siguranţă a întregului judeţ, pentru că beneficiarii sunt 42 de UAT-uri sălăjene. Cele care nu au fost cuprinse în proiect au sisteme proprii sau au apreciat că această construcţie nu le aduce un beneficiu”, a precizat Tiberiu Marc, preşedintele CJ Sălaj. Este vorba despre Zalău, Şimleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei, Creaca, Mirşid, Hereclean, Pericei, Zimbor, Sînmihaiu Almaşului, Dragu, Hida, Românaşi, Agrij, Almaşu, Fildu de Jos, Buciumi, Surduc, Cristolţ, Băbeni, Letca, Lozna, Someş-Odorhei, Năpradea, Sălăţig, Meseşenii de Jos, Vîrşolţ, Crasna, Bănişor, Horoatu Crasnei, Cizer, Nuşfalău, Boghiş, Valcău de Jos, Halmăşd, Ip, Marca, Măerişte, Camăr, Carastelec, Şărmăşag şi Bobota. Se estimează cu investiţiile estimate pentru toate aceste UAT-uri depăşesc 150 milioane de euro.

Numărul beneficiarilor creşte considerabil

Potrivit oficialului sălăjean, prin acest proiect, procentul populației conectate la servicii de alimentare cu apă din județul Sălaj va crește de la 65 la sută, în prezent, la circa 95 la sută, în 2023, adică aproape 70.000 de beneficiari în plus. Aria de acoperire cu servicii de apă uzată va crește de la 89,5 la sută, la 99 la sută, respectiv un plus de circa 22.000 de locuitori. Oficialul sălăjean a menţionat că investiţiile pe partea de canalizare vor viza doar aglomerările cu mai mult de 2.000 de locuitori, celelalte putând accesa alte finanţări, unele dintre ele, deja active.

„Din momentul în care UAT-urile vor aproba indicatorii, se creează premisa pentru a fi semnat contractul de finanţare, iar apoi aplicantul – Compania de Apă – poate începe demersurile de implementare propriu-zisă”, a subliniat Marc.

Tarifele se vor majora progresiv până în 2023

Toate aceste investiţii se vor reflecta şi în tarifele practicate, în acest sens fiind stabilit un plan anual, până în 2023, strategia de tarifare presupunând ajustări ale tarifelor în fiecare an, la 1 iulie, atât cu inflaţia, cât şi în termeni reali. Astfel, dacă în prezent consumatorii plătesc pentru apa consumată 2,63 lei/m3, până la final de 2018 ei vor achita cu 10 procente în plus, pentru ca în 2019, tariful să fie majorat cu alte 9,5 procente, în 2020, cu 3 la sută, în 2021, cu 2,7 la sută, în 2022, cu 1,7 la sută, iar în 2023, cu 4,38 la sută. Un calcul estimativ arată că după implementarea proiectului, sălăjenii vor achita 3,52 lei/m3, fără a lua în calcul inflaţia. În ceea ce priveşte tariful la canalizare, care în prezent este de 2,79 lei/m3, acesta va creşte cu 10 la sută, în 2018, se va reduce cu 10 procente de la 1 ianuarie 2019, odată cu reducerea TVA pentru acest serviciu, urmând să se majoreze din nou, tot în 2019, cu 9,5 la sută, în 2020, cu 3 procente, în 2021, cu 2,7 la sută, în 2022, cu 1,7 la sută, iar în 2023, cu 4,38 la sută. Fără inflaţia cumulată, tariful va ajunge, astfel, la 3,71 lei/m3.

În orice program de finanţare cu fonduri europene, este o analiză cost-beneficiu, care urmăreşte ca operatorul să aibă o activitate economică pozitivă, iar tarifele plătite de beneficiari să fie în limitele de suportabilitate.

Alte articole

Leave a Comment