Sălăjenii care plătesc defalcat TVA beneficiază de o serie de facilități

Persoanele impozabile care optează pentru plata defalcată a TVA, pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, pot beneficia de o serie de facilități.

Este vorba de reducerea cu 5 la sută a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimiestrului IV al anului fiscal 2017, precum și de anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiții. ”Persoanele impozabile care optează pentru plata defalcată a TVA trebuie să notifice ANAF şi vor aplica acest mecanism începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligaţia de a deţine şi gestiona un cont de TVA pentru încasarea şi plata TVA aferente operaţiunilor taxabile (achiziţii de bunuri/servicii, livrări de bunuri/prestări servicii). Instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligaţia, începând cu aceeaşi dată, de a deţine un cont de TVA pentru încasarea taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile realizate”, se precizează într-un comunicat de presă al Administrației Județene a Finanțelor Publice.

Leave a Comment