Reguli noi privind completarea cazierului fiscal

Dacă până la apariţia Ordonanţei 39/2015, în cazierul fiscal, se înscria doar atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent şi inactivitatea fiscală, acum documentul cuprinde şi menţiuni care vizează atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvenţă, prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru creanţele care fac parte din pasivul debitorului şi sunt administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). “OG 39/2015 completează şi regulile ce se referă la inactivitatea fiscală. Înscrierea stării de inactivitate fiscală se face doar în cazierul reprezentanţilor din perioada în care au apărut situaţiile de declarare a stării de inactivitate. În situaţia în care sunt desemnaţi noi reprezentanţi legali, inactivitatea fiscală este înscrisă în cazierul fiscal al acestora numai dacă situaţia se menţine pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de când au preluat reprezentarea respectivelor entităţi”, se arată într-un comunicat de presă al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sălaj. Prin noul cadru legal se reglementează şi situaţia în care inactivitatea fiscală poate fi ştearsă din cazierul fiscal al unui reprezentant legal care şi-a pierdut această calitate. Acest lucru se va întâmpla la un an de la înscrierea menţiunilor privind schimbarea reprezentantului legal în registrul comerţului sau în evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care nu se înregistrează la Registrul Comerţului. De asemenea, inactivitatea se şterge de la data expirării mandatului, în situaţia în care acesta este limitat în timp şi nu a fost reînnoit. Lista documentelor pe baza cărora se va face înscrierea informaţiilor în cazierul fiscal a fost şi ea extinsă, prin includerea extraselor de pe ordonanţele parchetelor de pe lângă instanţele de judecată, rămase definitive, transmise organelor fiscale compentente în administrarea contribuabilului.

Leave a Comment