PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE – M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală – EURI

 Asociația GAL Valea Someşului anunţă prelungirea primei sesiuni de cereri de proiecte din anul 2023 pentru Măsura M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală lansată în perioada 20.04.2023-31.05.2023, cu prelungire 1 până la data de 30.06.2023, până la data de 31.08.2023.

Data lansării apelului de selecție: 20.04.2023.

Măsura M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală.

Beneficiari eligibili:

Entități publice:

  • autorităţi publice locale

   Autorităţi publice locale-Comunele şi Oraşul Somcuta din teritoriul GAL .

 Entități private

  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
  • GAL-ul.

Fonduri disponibile: 151.954,31 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 151.954,31 euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 31.08.2023.  

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud.Sălaj, în intervalul orar 10.00-12.00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.

De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M6/6B.

Date de contact: Asociația GAL ValeaSomeşului

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 35, Loc. Ileanda, Jud.Sălaj.

Tel: 0260.648.972/0784.845.840/0784.845.841

e-mail: office@galvaleasomesului.ro

site: www.galvaleasomesului.ro

Leave a Comment