Prelungire Apel de selecţie – M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală

Asociația GAL Valea Someşului anunţă prelungirea măsurii M6/6B – Crearea infrastructurii sociale  pentru populaţia rurală, lansată ȋn perioada 02.05.2018 -03.08.2018, cu prelungire 1  până la data de 05.11.2018, cu prelungire 2  până la data de 05.02.2019 cu prelungire 3  până la data de 30.04.2019, cu prelungire 4  până la data de 28.06.2019, cu prelungire 5  până la data de 20.08.2019, cu prelungire 6 până la data de 20.11.2019,  până la data de 31.01.2020.

Data prelungirii apelului de selecție: 18.11.2019.

Măsura M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală.

Beneficiari eligibili:

Entități publice:

  • autorităţi publice locale

Autorităţi publice locale-Comunele şi Oraşul Somcuta din teritoriul GAL .

Entități private

  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
  • GAL-ul – dacă niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

Fonduri disponibile: 150.537,32 euro.

Suma maximă  nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 150.537,32  euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 31.01.2020.

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Sălaj, în intervalul orar 10:00-18:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului  elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.   

De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M6/6B.

 

Date de contact: Asociația GAL Valea Someşului

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 35, Loc. Ileanda, Jud. Sălaj.

Tel: 0260.648.972/0784.845.840/0784.845.841

e-mail: office@galvaleasomesului.ro

site: www.galvaleasomesului.ro

 

Leave a Comment