PRELUNGIRE-APEL DE SELECȚIE – M5/6A Sprijinirea de activități neagricole

Asociația GAL Valea Someşului anunţă prelungirea măsurii Măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole, lansată în perioada 16.12.2020 – 29.01.2021, până la data de 01.03.2021.

Data prelungirii apelului de selecție: 28.01.2021

Măsura M5/6A -Sprijinirea de activități neagricole

Beneficiarii direcți: Microîntreprinderile și întreprinderile mici și persoanele fizice autorizate cu statut minim de PFA, din zone rurale, precum și fermierii sau membrii unei gospodării agricoleconform art 19. alin. 1, litera b din Regulamentul ( UE ) 1305/2013 (cu statut minim de PFA)Microîntreprinderile și întreprinderile mici trebuie să fie de tipul: PFA, II, IF, SRL, SRL-D

Fonduri disponibile: 319.382,27 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 200.000 euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 01.03.2021.

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud.Sălaj,în intervalul orar 10.00-14.00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.

De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M5/6A.

 

Date de contact: Asociația GAL ValeaSomeşului

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 35, Loc. Ileanda, Jud.Sălaj.

Tel: 0260.648.972/0784.845.840/0784.845.841

e-mail: office@galvaleasomesului.ro

site: www.galvaleasomesului.ro

Leave a Comment