Prelungire Apel de selecție – M3 / 3A – Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale

Asociația GAL Valea Someşului anunţă prelungirea măsurii M3 / 3A – Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale, lansată în perioada 22.03.2019 -10.05.2019 cu pelungire 1 până la data de 20.06.2019, până la data de 20.08.2019.

Data prelungirii apelului de selecție: 18.06.2019.

Măsura M3 / 3A – Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale

Beneficiari eligibili: Un parteneriat format din entitati juridice publice sau private legal constituite

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE  COOPERARE format din minim două entități şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos :

  • Fermieri, cooperative, grupuri de producatori;• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
  • Organizații neguvernamentale;• Consilii locale;
  • Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).

Fonduri disponibile: 201,864.59 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 100.900 euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 20.08.2019.

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Sălaj, în intervalul orar 10:00-18:00 de luni până vineri.

 

Prelungire Apel de selecţie – M6/6B –Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală

Asociația GAL Valea Someşului anunţă prelungirea măsurii M6/6B – Crearea infrastructurii sociale  pentru populaţia rurală, lansată ȋn perioada 02.05.2018 -03.08.2018, cu prelungire 1  până la data de 05.11.2018, cu prelungire 2  până la data de 05.02.2019 cu prelungire 3  până la data de 30.04.2019, cu prelungire 4  până la data de 28.06.2019, până la data de 20.08.2019.

Data prelungirii apelului de selecție: 18.06.2019.

 Măsura M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală.

Beneficiari eligibili:

Entități publice: – Autorităţi publice locale  – Comunele şi Oraşul Somcuta din teritoriul GAL .

Entități private

  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
  • GAL-ul – dacă niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

Fonduri disponibile: 150.537,32 euro.

Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 150.537,32euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 20.08.2019.

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Sălaj, în intervalul orar 10:00-18:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.

De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M6/6B și măsurii M3/3A.

Date de contact: Asociația GAL ValeaSomeşului

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 35, Loc. Ileanda, Jud.Sălaj.

Tel: 0260.648.972/0784.845.840/0784.845.841

e-mail: office@galvaleasomesului.ro

site: www.galvaleasomesului.ro

Leave a Comment