Prejudicii de aproape 7,6 milioane de lei descoperite de Curtea de Conturi în instituţiile publice sălăjene

25 de primării din Sălaj, Consiliul Judeţean, trei spitale, patru asociaţii de dezvoltare şi două societăţi comerciale au intrat în vizorul auditorilor Curţii de Conturi, care au verificat modul în care acestea au gestionat banul public în cursul anului 2015.
Potrivit Raportului privind finanțele publice locale pe anul 2015 întocmit de către reprezentanţii instituţiei de audit şi control, valoarea estimată a abaterilor de la legalitate și regularitate consemnată în actele întocmite de către auditorii publici externi, cu ocazia misiunilor de control/audit desfășurate în cursul anului 2016 până la data încheierii prezentului raport, este de 17,4 milioane de lei, respectiv 404 de abateri.
Suma amintită se materializează în venituri suplimentare cuvenite bugetelor locale și bugetului general consolidat, de 1,4 milioane de lei, din care s-au încasat operativ 22.000 de lei, aferente unui număr de 82 abateri constatate în legătură cu modul deficitar de aplicare a prevederilor legale în vederea stabilirii, înregistrării, urmăririi și încasării veniturilor cuvenite bugetelor publice. Valoarea prejudiciilor aduse bugetelor locale a fost estimată la aproape 7,6 milioane de lei, din care s-au recuperat operativ 625.000 de lei. La acest capitol au fost constatate 212 abateri cauzate de: nerespectarea prevederilor legale referitoare la modul de atribuire și administrare a contractelor de achiziții publice, nerespectarea prevederilor legale în acordarea și justificarea sumelor pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări, utilizarea neeconomicoasă și ineficientă a fondurilor publice.
Auditorii au identificat şi abateri financiar-contabile cu impact asupra realității și acurateței situațiilor financiare, de 8,4 milioane de lei, în 110 cazuri, ce vizează modul de elaborare și fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli, modul de organizare și conducere a contabilității, reflectarea în situațiile financiare a operațiunilor economice, modul de efectuare și valorificare a activității de inventariere, evaluare și reevaluare a patrimoniului etc.

Someș Odorhei, „campioană” la prejudicii

Potrivit sursei citate, clasamentul primăriilor în funcţie de prejudiciul stabilit este condus de departe de Someş Odorhei, cu 1,1 milioane de lei, urmată de Letca (880.000 de lei), Zalău (836.000 de lei), Chieşd (558.000 de lei) şi Lozna (419.000 de lei).
Printre neregulile identificate se numără şi nerespectarea reglementărilor legale în efectuarea cheltuielilor. Astfel, susţine sursa citată, mai multe primării din Sălaj au efectuat cheltuieli nelegale pentru plata unor cheltuieli de judecată ce cad în sarcina unor persoane, majorări de întârziere cauzate din vina unor salariați, penalități pentru nerespectarea clauzelor contractuale, sume reprezentând diferența dintre taxa de salubrizare colectată de la populație și contravaloarea serviciilor achitate operatorului economic din bugetul local, plata consumului de apă ce revine în sarcina altor persoane, amenzi contravenționale aplicate persoanelor fizice, majorări și penalități aferente unor contracte , onorarii de succes plătite caselor de avocatură necuvenite, servicii de exploatare și întreținere pentru centrale termice pentru ordonatorii terțiari de credite, achitarea de obligații prescrise. În situaţii de acest gen se regăsesc primăriile din Dragu (234.000 de lei), Zalău (171.000 de lei), Chieșd (79.000 de lei), Ileanda (74.000 de lei), Bobota (53.000 de lei), Treznea (47.000 de lei), Spitalul Județean de Urgență Zalău (15.000 de lei), Plopiș (13.000 de lei) și Zalha (13.000 de lei).
De asemenea, au fost plătite majorări salariale pentru echipele de proiecte finanțate din fonduri comunitare nerambursabile fără documente justificative, la Coșeiu (103.000 de lei), Bobota (72.000 de lei), Cizer (32.000 de lei) și Dobrin (31.000 de lei).

Cheltuieli fără bază legală

Auditorii au semnalat că unele unități administrativ-teritoriale sălăjene nu au respectat prevederile legale privind finanțarea activităților sportive, decontând cheltuieli efectuate pentru activități desfășurate anterior încheierii contractului de finanțare și anterior anului competițional. Astfel de cazuri au fost descoperite la Zalău (655.000 de lei), Consiliul Județean Sălaj (215.000 de lei) sau Chieșd (85.000 de lei).
La Letca (209.000 de lei), Mirșid (52.000 de lei), Plopiș (23.000 de lei), Treznea (23.000 de lei) și Someș Odorhei (13.000 de lei) au fost angajate și plătite cheltuieli fără bază legală pentru organizarea procedurii de achiziție publică și asistență tehnică, plata unor prestări de servicii fără documente justificative, angajamente legale supraevaluate, plata nelegală a unor servicii de deszăpezire, plata unor servicii de proiectare și dirigenție de șantier peste nivelurile maximale, a unor servicii de consultanță nedatorate.
Unele primării au efectuat cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat prin note de comandă suplimentară, cu acceptarea la plată a unor prețuri supraevaluate, plata de manoperă și contribuții aferente facturate și încasate de executantul lucrării fără a putea fi justificată prin numărul de angajați ai acestuia sau prin alte forme de subantrepriză sau plata unor cantități de materiale mai mari decât cele prevăzute în lista cantităților de materiale întocmită de proiectant la. Printre acestea, Someș Odorhei (389.000 de lei), Vîrșolț (303.000 de lei), Letca (297.000 de lei) și Mirșid (12.000 de lei).
Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat, plăți pentru produse, lucrări și servicii neexecutate au fost identificate la CJ Sălaj (258.000 de lei), Ileanda (197.000 de lei), Zalău (183.000 de lei), Jibou (179.000 de lei), Spitalul Județean de Urgență Zalău (79.000 de lei), Benesat (47.000 de lei) sau Treznea (38.000 de lei).
Probleme au fost identificate și în ceea ce privește plata unor servicii de inginerie și proiectare peste cotele legale, angajarea nelegală a creditelor bugetare pentru servicii de consultanță supraevaluate în raport cu normele legale, pentru obiective de investiții. Astfel de situații au fost semnalate la Zalha (331.000 de lei), Lozna (44.000 de lei) și Poiana Blenchii (3.000 de lei).

4 Thoughts to “Prejudicii de aproape 7,6 milioane de lei descoperite de Curtea de Conturi în instituţiile publice sălăjene”

 1. Mono

  Simplu: la puscarie si sa nu mai aiba dreptul la vreo functie publica.

 2. Anonim

  Se pare ca primarul PSD-ist din Somes-Odorhei nu vrea sa iasa la pensie, ci direct in puscarie !

 3. anonim

  Cine era presedinte a Consiliului Judetean , si cinei acuma un mare PSD-ist care duce Salajul in fruntea CORUPTILOR si a HOTILOR !!!!!!!!

 4. Anonim

  JURISTII DE LA SP. JUD.ZALAU MAI SUNT IN FUNCTII……..RUSINE ..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Leave a Comment