Postul de director general al CAS Sălaj, scos la concurs

Postul de director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CAS) Sălaj este scos la concurs de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Concursul va consta în două probe, respectiv cea scrisă care va avea loc la Amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgență București, în 6 mai, ora 10 și proba interviu. Data susținerii interviului va fi comunicată ulterior la sediul CNAS din București, Calea Călărașilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3, iar termenul limită pentru depunerea dosarelor fiind până în 20 aprilie, inclusiv, ora 10. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecționare/ specializări/competențe/master/doctorat (dovedite prin acte); vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției – minimum șapte ani; activitate desfășurată în funcții de conducere de minimum doi ani; planul de management din care să rezulte abilitățile manageriale ale candidatului, adaptate standardelor de performanță și indicatorii de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate pentru postul de director general în sistemul asigurărilor sociale dc sănătate; capacitate dc exercițiu deplină (dovedită prin declarație notarială): apt din punct de vedere medical, fără condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcția (dovada făcându-se prin cazier judiciar și declarație notarială că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau grațiate); cazier fiscal, cetățenie română și calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate potrivit legii. De asemenea, dosarul de concurs trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae. La nivel național în 40, CNAS a scos la concurs 40 de astfel de posturi de director general. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile pe www.cnas.ro sau la sediul CAS Sălaj.

  Actualul director, numit prin ordin de ministru

 În prezent șefia CAS Sălaj este asigurată de medicul Daniela Otilia Cordea, printr-un ordin emis de președintele Casei Naționale de Sănătate în 19 mai 2020. Până la data precizată, medicul Cordea, cea care a ocupat funcția de director adjunct la CAS Sălaj, a preluat funcția de conducere a instituției sălăjene, ocupată prin concurs din anul 2017 de către dr. farmacist Olga Stana. Aceasta a fost numită director interimar la CAS Sălaj în luna septembrie 2015, iar din luna mai a anului 2017, Olga Stana a ocupat funcția a ocupat-o prin concurs. La nivelul țării, 40 de posturi de directori la casele de asigurări de sănătate au fost scoase la concurs.

5 Thoughts to “Postul de director general al CAS Sălaj, scos la concurs”

 1. Anonim

  curat politica! Traiasca alianta!!!! Sunteti buni! ? Oare?

 2. Esc

  Va „castiga” cineva de la ciuma cacanie, care pune numai „specialisti” in functii de conducere.

  1. Anonim

   Da nevasta lui PANIE SERGIU ce cauta acolo. A plimbat-o pe unde a vrut el. Și la fel și pe foștii angajați de la firma privata. Lucra la stat dar ei de fapt nu dau pe la serviciu. PANIE SERGIU =DRAGNEA 2

 3. Anonim

  Sigur va fi un trântor pus politic,.Tinerii deștepți nu pot ocupa asemenea funcții.h

Leave a Comment