PFA şi întreprinderile individuale sălăjene, radiate din oficiu, se pot înregistra pentru fonduri UE

Beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală constituiți ca persoană fizică autorizată (PFA) și ca întreprindere individuală (ÎI) care au fost radiate din oficiu au posibilitatea solicitării înregistrării în Registrul Comerțului și a autorizării funcționării la oficiile Registrului Comerțului, potrivit Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Agenţia transmite clarificări primite de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), într-un comunicat.

PFA şi ÎI care au intrat sub incidența Legii nr. 182/ 2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, fiind radiate din oficiu, au posibilitatea solicitării înregistrării în registrul comerțului și a autorizării funcționării la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale sau, după caz, prin intermediul birourilor de asistență și reprezentare constituite la nivelul primăriilor.

Solicitarea noii înregistrări în Registrul Comerțului se face prin completarea unui formular tipizat, după rezervarea denumirii firmei. De asemenea, există posibilitatea să se solicite îndreptarea erorii materiale referitoare la denumire în cazul în care pentru rezervare s-au folosit elemente distincte față de denumirea anterioară.

Operațiunile amintite se realizează fără plata vreunei taxe, iar ghidul privind formularele utilizate și documentele care se depun în susținerea cererilor de înregistrare se regăsesc pe pagina de internet a ONRC, secțiunea Înmatriculări persoane fizice.

Din 18 martie 2019, Oficiul Registrului Comerţului Sălaj a început să radieze, din oficiu, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de activităţi incluse în obiectul de activitate era mai mare decât cel impus de legislaţia în vigoare. Numărul total al PFA și-al întreprinderilor individuale, radiate în Sălaj din oficiu, este de 640.

Leave a Comment