Pe timp de pandemie, programul de muncă poate fi redus cu până la 80 la sută

O nouă lege publicată la începutul acestei luni în Monitorul Oficial aduce noi modificări în ceea ce privește programul de muncă redus. Implementată și în Austria, după aşa-numitul model de muncă Kurzarbeit, legea este o modalitate de flexibilizare a programului de muncă pentru salariați. Ea este considerată o măsură de sprijin atât pentru salariați, cât și pentru angajatori în condițiile speciale impuse de epidemia cu Coronavirus. După cum au explicat reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj potrivit Legii 58/2021 angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 80 la sută din durata zilnică, săptămânală sau lunară prevăzută în contractul individual de muncă pe durata stării de urgență, alertă sau asediu, precum și pe o perioadă de până la trei luni de la data încetării ultimei perioade. În unitățile în care există sindicate sau sunt aleși reprezentanți ai salariaților, decizia privind reducerea timpului de muncă se ia de către angajator cu acordul organizației sindicale îndreptățite să negocieze contractul colectiv sau al reprezentanților salariaților. În situația în care la nivelul unității nu există sindicate sau reprezentanți ai salariaților angajatorul are obligația informării salariaților.

Angajatorul poate modifica programul de muncă când este necesar

De asemenea, angajatorul poate modifica programul de muncă ori de câte ori este necesar, cu obligaţia de a justifica o astfel de modificare în condițiile legii. Reducerea timpului de muncă se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin cinci zile lucrătoare, cuprinse în perioada de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii. Măsura se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal. Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin cinci zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii. Prin excepţie, comunicarea către salariat se face cu cel puţin 24 de ore anterior aplicării efective a măsurii, în cazul în care intervine o modificare a programului de lucru determinată de o creştere a activităţii angajatorului care necesită suplimentarea personalului sau în cazul în care se impune înlocuirea unui salariat care se află în imposibilitatea de a presta activitate conform programului său de lucru. O altă modificare importantă se referă la calcululindemnizației, astfel pe durata reducerii timpului de muncă, salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75 la sută din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru. Angajatorii pot suplimenta fără ca această diferenţă să poată fi decontată. De reținut! Salariaţii afectaţi de această măsură nu pot efectua muncă suplimentară la acelaşi angajator. Deși pe perioada de aplicabilitate a acestei măsuri este interzisă, în continuare, angajarea de personal pentru prestarea unor activităţi identice ori similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, există și excepții, angajările fiind permise pentru a înlocui salariați al căror contract individual de muncă încetează în condițiile articolului 56 – încetare de drept, articolul 61 – concediere pentru motive care țin de persoana salariatului și și articolul 81  – demisie din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii.

Leave a Comment