Modificările Codului Fiscal privind contribuţiile de asigurări de sănătate

În Monitorul Oficial nr. 593/2013 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Actul normativ adoptat conţine două structuri normative diferite, respectiv:
a) implementarea sistemului naţional de raportare, verificare, monitorizare şi control al situaţiilor financiare şi bugetelor aparţinând instituţiilor publice;
b) modificarea Codului fiscal privind introducerea contribuţiei individuale la asigurările de sănătate pentru persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor (închiriere, arendare).
Prima secţiune a actului normativ îşi propune testarea sistemului de declarare în format electronic până la data de 31 decembrie 2014, iar utilizarea sistemului este obligatorie cel puţin până la data de 30 iunie 2015.

Practic, după această dată, situaţiile financiare şi bugetele instituţiilor publice nu se mai transmit în forma scrisă către Ministerul Finanţelor Publice. În plus, aprobarea sau respingerea bugetelor se va face numai în format electronic, de către sistemul de raportare şi control astfel implementat.

Cu această ocazie se introduce şi Registrul entităţilor publice, în care se vor cuprinde toate instituţiile publice. Sistemul naţional de raportare acceptă doar bugetele valide din punctul de vedere al funcţionării sistemului.

Sistemul naţional de raportare comunică entităţii publice, în format electronic, o notificare prin care se acceptă sau se respinge bugetul.

Începând cu data de 1 ianuarie 2014 vor intra în vigoare modificările Codului Fiscal potrivit cărora persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor (chirii şi arendă) vor fi obligate la plata contribuţiilor de asigurări de sănătate pentru aceste venituri, chiar dacă persoanele respective obţin şi alte venituri pentru care achită contribuţii de sănătate.

Noile modificări ale Codului Fiscal au fost aprobate de către Guvern prin Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative („OUG nr. 88/2013”) şi au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 593 din data de 20 septembrie 2013.

Potrivit OUG nr. 88/2013, baza lunară folosită pentru calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosinţei bunurilor nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

Astfel, spre exemplu, având în vedere că pentru acest an salariul mediu brut utilizat pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 2.223 lei, prin aplicarea cotei de 5,5% reprezentând contribuţiile de sănătate ar rezulta o suma maxima de 611 lei pe lună la nivelul a cinci salarii.

Versiunea oficială a OUG nr. 88/2013 poate fi consultată timp de 10 zile de la publicare, în mod gratuit, folosind serviciul e-monitor administrat de către Monitorul Oficial. Accesează aici caseta Monitorului Oficial din Centrul de Informare Pro-Legal pentru a vizualiza gratuit Norma precum şi alte acte normative importante prin intermediul serviciului e-monitor.
(P) Av. Coltuc Marius Vicenţiu

Alte articole

Leave a Comment