Miercuri, termen pentru formularul 092          

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj face cunoscut faptul că, până miercuri, 7 octombrie, inclusiv, trebuie depusă la unităţile fiscale Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092.

Au această obligaţie persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna septembrie 2015 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.

Obligaţia este reglementată de prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o  achiziţie intracomunitară taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor  formulare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 371/2009.

Leave a Comment