Luni, termen limită pentru depunerea declaraţiilor 010, 101

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj face cunoscut contribuabililor că, pentru anul 2013, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care, la 31 decembrie 2012: au realizat venituri, altele decât cele din activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului; au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 65.000 euro; capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.
Persoanele juridice române care la sfârşitul anului 2012 au avut o cifră de afaceri mai mare de 65.000 de euro, dar mai mică de 100.000 de euro, şi au optat pentru sistemul de impunere pe venitul microintreprinderilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013, păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013.
Contribuabilii vor comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, până luni, 25 martie 2013 inclusiv, prin depunerea formularului 010 „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”.
Până la acest termen se vor depune şi: formularul 101 „Declaraţia privind impozitul pe profit” datorat pentru profitul impozabil obţinut în anul 2012; formularul 101 „Declaraţia privind impozitul pe profit” datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 – 31 ianuarie 2013.

Alte articole

Leave a Comment