Luna august a adus amenzi de peste 70.000 de lei angajatorilor sălăjeni certaţi cu legislaţia muncii

Controalele efectuate de către reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj, în cursul lunii august a acestui an, s-au lăsat cu amenzi în valoare de peste 70.000 de lei.

Astfel, din totalul celor 72 de agenţi economici controlaţi în domeniul relaţiilor de muncă, 40 la sută au fost taxaţi pentru neregulile constatate. Potrivit unui comunicat de presă al ITM Sălaj, inspectorii au identificat 20 de persoane care munceau fără a avea întocmite contracte individuale de muncă, doi dintre angajatori fiind amendaţi cu 20.000 de lei. Pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără forme legale s-au depus plângeri penale împotriva a alţi doi angajatori.

Sursa citată a mai arătat că nouă societăţi au fost „cadorisite” cu amenzi de 42.500 de lei, pentru că îşi plăteau lucrătorii cu mai puţin decât salariul minim pe economie, pentru că nu au respectat dispoziţiile legale privind munca suplimentară, nu au îndeplinit măsurile dispuse la controlul anterior, nu au pus la dispoziţia ITM documentele şi informaţiile solicitate pentru control şi nu au respectat prevederile Legii 52/2011, privind completarea Registrului de evidenţă a zilierilor înainte de începerea activităţii.

Inspectorii au aplicat avertismente pentru următoarele deficienţe constatate: nerespectarea dispoziţiilor privind repausul săptămânal, privind munca de noapte şi sărbătorile legale, necompletarea elementelor contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, respectiv netransmiterea lui la termenele legale, completarea registrului cu date eronate sau incomplete şi nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost controlaţi 58 de agenţi economici, fiind aplicate două amenzi în valoare totală de 9.000 de lei. Inspectorii ITM au descoperit că nu erau evaluate riscurile de accidentare şi îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă, nu exista un plan de prevenire şi protecţie ori materialele necesare informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

În plus, au aplicat 44 de avertismente pentru că lucrătorii nu utilizau echipamentul de individual de protecţie, nu erau asigurate măsurile de electrosecuritate, nu fusese efectuat controlul medical la angajare ori periodic, conform legii, iar în fişa postului nu erau cuprinse atribuţiile şi răspunderile ce le revin lucrătorilor din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Leave a Comment