Lista declaraţiilor ce trebuie depuse în aprilie la Fisc

Contribuabilii sălăjeni care desfăşoară activităţi economice independent sau profesii libere şi au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri luna trecută trebuie să se prezinte la Fisc până în 7 aprilie. Ei trebuie să depună declaraţia 092 privind schimbarea perioadei fiscale devenind, astfel, plătitori de TVA lunar. Totodată, până în 11 aprilie, trebuie să se prezinte la Fisc contribuabilii care nu au depăşit plafonul de scutire şi solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA, prin formularul 096.
Luna aceasta, data de 25 aprilie este termen limită pentru depunerea a 12 declaraţii fiscale. Printe acestea pot fi enumerate plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală, jocuri de noroc, premii, contracte civile etc., plata anticipată privind impozitul pe profit aferentă primului trimestru al anului, declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent (formular 104) sau cea privind obligaţiile de plată la bugetul de stat cu termen lunar sau trimestrial (formular 100). Tot până atunci vor trebui depuse formularele 112 – privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, 224 – referitor la veniturile sub formă de salarii din stărinătate obţinute în România, 300 – decontul de TVA cu termen lunar sau trimestrial sau 301 – privind decontul special de TVA, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri TVA. Ultimele patru formulare prevăd declararea sumelor rezultate din ajustarea TVA (307), a TVA datorată de persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri TVA a fost anulat (311), a livrărilor/achiziţiilor/prestărilor intracomunitare de bunuri pe luna martie (390 VIES) sau a operaţiunilor menţionate anterior ce au fost efectuate pe teritoriul naţional (394). Potrivit reprezentanţilor Administraţiei Judeţene de Finanţe Publice Sălaj, în afară de aceste declaraţii, constribuabilii vor trebui să mai depună alte trei formulare până în 30 aprilie. Astfel, vor fi depuse situaţiile financiare pe anul 2013 de către instituţiile publice, asociaţii şi alte persoane juridice fără scop patrimonial, decontul privind accizele pentru anul 2013 (formular 120) şi decontul privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă pe anul trecut (130).

Leave a Comment