La firmele din Sălaj, nereguli peste nereguli descoperite de inspectorii de muncă

Peste 100 de agenți economici din județ au fost controlați de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, în cursul lunii februarie.

Este vorba despre clasicele controle lunare desfășurate în domeniul relațiilor de muncă, dar și în domeniul sănătății și securității în muncă. După cum a explicat inspectorul șef al ITM Sălaj, Luminița Nemeș, acțiunile au avut ca obiectiv în principal identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată, dar și a celor care încalcă alte prevederi legale cu privire la: timpul de muncă și de odihnă, ore suplimentare, munca în repaus săptămânal și în sărbători legale. Astfel, în domeniul precizat au fost controlați 65 de agenți economici, din care 16 au fost sancționați, fiind aplicate trei amenzi în cuantum total de 10.000 de lei, dar și 23 de avertismente. Amenzile au fost aplicate de către inspectorii de muncă pentru: nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal; nerespectarea obligației de eliberare a adeverinței de vechime în muncă la încetarea activității salariatului, dar și completarea registrului general de evidență a salariaților cu date eronate sau incomplete. De asemenea, deficiențele constatate pentru care s-au aplicat avertismente au fost pentru: nerespectarea obligației păstrării copiei contractului individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat; nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă, respectiv a modificării acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic; nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor suspendării contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic, dar și pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a măsurilor dispuse de către inspectorul de muncă la termenele stabilite.

În domeniul SSM inspectorii de muncă au verificat 40 agenți economici și au constatat o serie de deficiențe pentru care au aplicat 23 avertismente pentru: neefectuarea instruirii lucrătorilor, cu consemnare în fișele de instruire, cu privire la riscurile induse de virusul SARS-CoV-2 și măsurile care se impun; lipsa revizuirii planului de prevenire și protecție cu privire la evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale; lipsa revizuirii planului de prevenire și protecție privire la riscul de contaminare cu Covid 19; lipsa controlului medical periodic, inclusiv la angajare; lipsa consemnării în fișa postului a atribuțiilor lucrătorului din punct de vedere SSM; echipamente de muncă fără autorizare ISCIR, dar și nerealizarea triajul epidemiologic, și nepurtarea măștilor de protecție pe toată durata programului de lucru. Pentru deficiențele constatate în ambele domenii de competență au fost dispuse măsuri de remediere.

Leave a Comment