ITM Sălaj desfășoară acțiuni în contextul transferului plății obligațiilor de la angajator la angajat

În  cadrul  Programului  de  acțiuni  desfășurate de  Inspecția  Muncii  în  perioada 4 decembrie 2017  – 31 ianuarie 2018  se  desfășoară.

Campania de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. 7 din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, Registrul general de evidenta a salariaților și transformarea muncii nedeclarate în munca declarată.

Obiectivele campaniei sunt creșterea gradului de conștientizare a entităților care au calitatea de angajator și folosesc forță de muncă fără respectarea prevederilor legale, în ceea ce priveste consecințele sociale și economice pe care le produce munca nedeclarată; Clarificarea unor aspecte în ceea ce priveste modul de interpretare și de aplicare a prevederilor legale referitoare la registrul general de evidența a salariaților, în special a celor privind transmiterea în registru a modificărilor salariale rezultate din transferul contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, ca urmare a negocierii părților contractului de muncă. Informarea referitoare la punerea în aplicare a prevederilor art. 7din OUG nr. 82/2017 și conștientizarea angajatorilor cu privire la inițierea negocierii colective a contractelor colective de muncă, respectiv la negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare.

Munca nedeclarată are efecte negative atât pentru individ, cât și pentru societate, precum și pentru bugetul de stat, existând o relație interdependența între plata contribuțiilor sociale și impozitelor și accesul la drepturile de asigurări sociale și alte măsuri de protecție socială.

Principala cauză a perpetuării acestui fenomen îl constituie avantajul financiar imediat, obținut atat de către persoana care desfașoară activitate, cât și de către angajator, generat de sustragerea de la plata impozitelor și a contribuțiilor sociale.

În acest context este necesară desfășurarea unor acțiuni de informare și conștientizare cu privire la necesitatea transformării muncii nedeclarate in munca declarata si aplicarea legislației aferente, completarea și transmiterea corectă a datelor în Registrul general de evidență a salariaților, necesitatea modificării salariului brut ca urmare a transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogării de la Legea nr.62/2011 reglementate prin art.VII din O.U.G.nr.82/2017 referitoare la inițierea negocierii colective a contractelor individuale de muncă,  respectiv la negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare.

Pentru o cât mai eficientă informare a angajatorilor de la nivelul judetului, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj va organiză întâlniri, atat în Zalău  cât și în județ cu entități care au calitatea de angajator, din toate domeniile de activitate, societăți comerciale, regii autonome, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, organizații patronale și sindicale.

Programul concret al întâlnirilor de informare și îndrumare va fi transmis prin mass-media și afisat pe pagina de internet a inspectoratului la adresa  itmsalaj.ro

 

 

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment