Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj controlează şi nu iartă

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj a desfăşurat, pe parcursul lunii ianuarie, mai multe controale la agenţii economici de pe raza judeţului. Au fost vizate în principal relaţiile de muncă, sănătatea şi securitatea în activitatea agenţilor verificaţi, şi respectarea legislaţiei muncii în vigoare. Activitatea inspectorilor de muncă a avut în vedere, totodată identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă o formă de evaziune fiscală.

În domeniul relaţiilor de muncă, au fost controlaţi 76 de agenţi economici, 21 dintre aceştia fiind sancţionaţi prin aplicarea a trei amenzi şi 26 avertismente. În urma controalelor au fost depistate trei persoane care munceau fără a avea întocmite formele legale de angajare, doi angajatori fiind sancţionaţi cu amenzi în valoare totală de 20.000 de lei. 

Au mai fost constatate deficienţe la respectarea prevederilor legislative privind sărbătorile legale, respectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat, munca suplimentară şi respectarea prevederilor privind repausul săptămânal. Au mai fost avute în vedere cazuri de necompletare a elementelor contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, nerespectarea obligaţiilor referitoare la informarea ITM cu privire la prestatorii de servicii precum şi neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a măsurilor dispuse iniţial de inspectorii de muncă în urma unor controale efectuate anterior.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost verificaţi 35 de agenţi economici, fiind aplicată o amendă de 10.000 de lei pentru lipsa măsurătorilor la prizele de pământ, fiind aplicate totodată şi 30 avertismente pe acest segment al legislaţiei muncii. Controalele inspectorilor ITM continuă şi în această lună, fiind vizaţi atât agenţii economici care au un număr mare de angajaţi cât şi cei cu o activitate mai restrânsă şi un număr mic de salariaţi.

 

 

Leave a Comment