Înregistrarea contractelor de închiriere la Fisc nu se poate face online nici la această oră

Înregistrarea opțională a contractelor de închiriere la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) se face de peste o lună potrivit unei noi reglementări, care dă inclusiv posibilitatea unei înregistrări electronice a contractelor. Momentan însă singura variantă pentru cei interesați e deplasarea cu contractul la ghișeu.

A trecut mai bine de o lună de când a a apărut în Monitorul Oficial noua procedură de înregistrare a contractelor de locațiune la Fisc (înregistrarea fiind opțională acum, nu obligatorie), prin Ordinul ANAF nr. 114/2019.

În ordin se precizează și posibilitatea înregistrării online a contractelor (prin mijloace electronice de transmitere la distanță), dar asta nu se poate face momentan.

Până când depunerea electronică va deveni practică, celor interesați – adică celor care au încheiat astfel de contracte – le rămâne varianta deplasării la un ghișeu ANAF, dar nu oricare, ci, potrivit ordinului sus-numit, la organul fiscal în rază teritorială a căruia sunt înregistrați ca plătitori de impozite, taxe și contribuții, la organul fiscal unde persoana fizică rezidentă care închiriază are domiciliul fiscal sau la cel în raza căruia se află imobilul, dacă e vorba de un nerezident (locatorul, nu locatarul).

Cu ce trebuie mers la ghișeu, mai exact? Cu o copie a contractului sub semnătură privată încheiat cu locatarul. La ghișeu se va completa, în dublu exemplar, o cerere de înregistrare a contractului (modelul cererii e atașat acestui material, mai jos).

Aceeași cerere trebuie completată și atunci când se modifică sau încetează contractul, bifându-se căsuța corespunzătoare. Nu trebuie neglijat aspectul depunerii cererii și atunci când un contract încetează, pentru că Fiscul ar putea considera, analizând și eventualele declarații unice depuse pentru fiscalizarea acelor venituri, că acel contract e încă în derulare și contribuabilul are de plătit ceva, deși nu este cazul.

Alte articole

Leave a Comment