În atenția contribuabililor sălăjeni: obligațiile fiscale ale lunii iunie

Contribuabilii sălăjeni au obligaţia de a depune pe parcursul acestei luni, la Fisc, următoarele Declaraţii:

– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100;

– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii mai 2016, formular 112;

– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă, formular 224;

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300;

– Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă, formular 301;

– Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307;

– Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, formular 311;

– Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută, formular 390 VIES;

– Notificare pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, document care se depune de către persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2,25 milioane lei, precum şi persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sitemului TVA la încasare, formular 097.

Până în data de 26 ale acestei lunii trebuie achitat impozitul reţinut la sursă în luna precedentă, impozitul pe reprezentanţă tranşa I, precum şi taxa anuală pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc şi cea aferentă trimestrului următor.

Până vineri 30 iunie trebuie depus şi Formular 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, aferente perioadei de raportare precedente.

 

Alte articole

Leave a Comment