În atenția contribuabililor: Cum și până la ce dată trebuie făcută conectarea caselor de marcat la sistemul informatic național

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj reamintește contribuabililor care au obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, că termenul limită de conectare pentru operatorii economici din categoria contribuabililor mici si mijlocii, este stabilit pentru data de 30.11.2021, In conformitate cu prevederile O.p.A.N.A.F. nr. 435/2021, conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic national al ANAF, realizându-se pe categorii de contribuabili, încă din data de 31.03.2021.
Cererea de atribuire a numărului unic de identificare a aparatului fiscal, insotita de documentele corespunzatoare, se poate depune de catre utilizatorii caselor de marcat si online, prin intermediul serviciului SPV – Formularul C801. În situatia cererilor depuse prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual, emiterea certificatului de atribuire a numărului unic de identificare se efectueaza automat si acesta este comunicat solicitantului prin intermediul SPV.
Operatorii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale instalate in zone nedeservite de retele de comunicatii electronice au obligatia completarii si transmiterii declaratiei prevazute in anexa nr. 2 la ordinul susmentionat.
In contextul celor susmentionate, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Salaj comunica contribuabililor care intra sub incidenta prevederilor legale susmentionate, faptul ca trebuie sa se adreseze distribuitorilor autorizati/unitatilor acreditate de service, cu solicitarea interventiei acestora la conectarea la sistemul informatic MF – ANAF, in vederea respectării termenului limită de conectare, a impiedicarii eventualelor probleme generate de numarul ridicat de solicitari la finalul perioadei precum si a evitarii neindeplinirii obligatiei prevazute de lege cu privire la conectarea aparatelor.
Astfel, după depășirea termenului de 30.11.2021, orice operator economic care nu și-a îndeplinit obligația prevăzută de lege cu privire la conectarea aparatelor, riscă aplicarea sancțiunilor contravenționale în conformitate cu prevederile art. 10 lit. ff), coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. j), din O.U.G. nr. 28/1999 .
Detalii suplimentare privind conectarea pot fi obtinute prin consultarea Ghidului cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF – ANAF – Editia 2021, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, in sestiune Servicii online – Aparate de marcat electronice fiscale (case de marcat).
Totodata, potrivit prevederilor OG nr. 11/2021, începând cu data de 1 Martie 2022 contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, sunt obligaţi să transmită organului fiscal central documente prin mijloace electronice de transmitere la distanţă prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/ A.N.A.F.
Autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public din administrația publică locală si centrală au obligatia sa se inroleze in sistemul informatic Patrimven, furnizarea informatiilor si documentelor intre Ministerul Finantelor/ANAF si acestea urmand a se realiza, incepand cu data de 01 martie 2022, doar utilizand acest sistemul informatic al MF/ANAF .
Baza legala: – OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– HG 479/2003, pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;
– O.p.A.N.A.F. nr. 435 din 25 martie 2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
– O.G. nr. 11 din 30 august 2021, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale. n

M. S.

Leave a Comment