Impozite reținute la sursă și care fac obiectul OUG 130/2021

La finele anului 2021, în data de 18 decembrie, a fost publicată OUG 130, prin care se aduc o serie de modificări fiscal-bugetare. Printre numeroasele modificări apare și modificarea Legii 241/2005, respectiv se introduce un nou articol, care spune astfel:
,,Art. 61. – (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege.
(2) Prevederea de la alin. (1) intră în vigoare la data de 1 martie 2022.”
Așadar, aceasta prevedere intră în vigoare la data de 1 martie 2022, iar agenții economici, în special, trebuie să fie foarte atenți la acest lucru.
Impozitele care intră sub incidența acestui articol sunt prevazute în anexa la lege, fiind următoarele:
1. Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română
2. Impozitul pentru veniturile din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă
3. Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
4. Impozit pe venitul din salarii şi asimilate salariilor
5. Impozitul pe veniturile din arendă
6. Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi
7. Impozitul pe veniturile impozabile obţinute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii
8. Impozit pe veniturile sub formă de dividende
9. Impozitul pe veniturile din pensii
10. Impozitul pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc
11. Impozitul pe veniturile din alte surse
12. Impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
13. Impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică sau entitate – asociere fără personalitate juridică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, cu modificările şi completările ulterioare
14. Impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare
15. Contribuţia de asigurări sociale (CAS)
16. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS)
17. Impozitul cu reţinere la sursă pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
18. Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
19. Contribuţia la Fondul pentru mediu

Alexandru Tamba

Leave a Comment