Fiscul reamintește: Trebuie plătit impozitul pe construcţii

Tranşa a doua de 50 la sută din impozitul pe construcţii trebuie plătită la Finanţe până în data de 26 septembrie. Construcţiile pentru care se datorează impozit sunt cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. Impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1 la sută asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate. Din aceasta se scade valoarea clădirilor pentru care se datorează impozit pe clădiri, valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcţii închiriate, luate în administrare sau în folosinţă, valoarea construcţiilor şi a lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a construcţiilor, aflate sau care urmează să fie trecute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2 „Construcţii agricole” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, valoarea construcţiilor situate în afara frontierei de stat a României, valoarea construcţiilor din domeniul public al statului şi care fac parte din baza materială de reprezentare şi protocol, precum şi a celor din domeniul public şi privat al statului, închiriate sau date în folosinţă instituţiilor publice, construcţii administrate de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, valoarea construcţiilor deţinute de structurile sportive, definite potrivit legii.
De reținut faptul potrivit căruia cheltuiala cu impozitul pe construcţii este cheltuială deductibilă la stabilirea rezultatului fiscal.

Leave a Comment