Fiscul publică şi declaraţiile în engleză

Agenţia Naţională pentruAdministrare Fiscală (ANAF) a publicat luni pe site-ul său formulare în engleză pentru contribuabilii care nu au sediul permanent în România.
ANAF a postat în limba engleză: formularul 015 (declaraţie de înregistrare fiscală, de menţiuni şi de radiere pentrucontribuabilii nerezidenţi care nu au sediul permanent în România), formularul 030 (pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal), formularul 100 (privind obligaţiile de plată la bugetul de stat), formularul 101 (privind impozitul pe profit), precum şi declaraţia 200, privind veniturile realizate înRomânia.
„Formularele în limba engleză sunt menite săfaciliteze îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către contribuabili nerezidenţi, fie prin completarea şi depunerea la registratura organului fiscal sau prin poşta a formularelor 015, 030 şi 200, fie prin explicitarea conţinutului şi a modului de completare a formularelor în limba română. Contribuabilii interesaţi pot accesa formularele menţionate pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,versiunea în limba engleză, la secţiunea «Legal persons»- «Legislation» –«Fiscal forms and filling guide» sau la adresa de internet https://www.anaf.ro/anaf/fiscal_forms/”, precizează ANAF.

Leave a Comment