Firmele trebuie să facă situaţii cu restanţele mai vechi de 30 de zile

Potrivit noilor prevederi legale, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate, persoanale juridice vor fi obligate să organizeze evidenţa obligaţiilor de plată şi evidenţa creanţelor, pe termene scadente, către orice creditor şi de la orice debitor. Astfel, persoanele juridice au obligaţia de a întocmi situaţia privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenţă, dacă scadenţa este clar specificată, către orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoană juridică cu sediul în România Situaţia va cuprinde: elemente de identificare a calităţii de debitor: denumirea, sediul social şi codul fiscal; denumirea, sediul social şi codul fiscal ale creditorului; numărul, data emiterii, scadenţa, dacă este clar specificată, valoarea şi soldul facturii ce urmează să fie plătita creditorului; elemente de identificare a calităţii de creditor: denumirea, sediul social şi codul fiscal; denumirea, sediul social şi codul fiscal ale debitorului; numărul, data emiterii, scadenţa, dacă este clar specificată, valoarea şi soldul facturii ce urmează să fie încasată de la debitor.
Evidenţa obligaţiilor de plată şi evidenţa creanţelor se va depune prin internet la adresa precizată acestui scop, în vederea includerii în procedura de compensare a datoriilor neplătite la termenele scadente. Ordonanţa actualizează şi valoarea amenzilor pentru neîndeplinirea prevederilor legale. Concret, reprezintă contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, următoarele fapte: neţinerea şi neactualizarea de către persoana juridică, a evidenţei obligaţiilor de plată şi a evidenţei creanţelor, pentru care amenda este de la 500 la 1.000 lei; netransmiterea de către persoana juridică, prin internet la adresa dedicată în acest scop a situaţiei, faptă care se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; nerespectarea îndatoririlor referitoare la confidenţialitatea informaţiilor, datelor şi situaţiilor, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. Dispoziţiile care stabilesc şi sancţionează contravenţii intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării Ordonanţei în Monitorul Oficial al României. De precizat, în încheiere, că Ordonanţa Guvernului 22 din 24 august 2016 – OG 22/2016 pentru modificarea OUG nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 658 din 29 august 2016.

Leave a Comment