Finanțele acordă facilităţi în cazul plăţii anticipate a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale

Contribuabilii persoane fizice pot beneficia, până în 15 decembrie 2018, de un sistem de bonificaţii în cazul plăţii anticipate a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale astfel:
• O bonificaţie de 5% pentru plata cu anticipaţie, până în data de 15 decembrie 2018 a obligaţiilor fiscale estimate pe anul 2018, declarate prin Declaraţia Unică. Valoarea bonificaţiei diminuează obligaţiile de plată, estimate şi declarate prin Declaraţia Unică.
• O bonificaţie de 10% pentru plata cu anticipaţie, până în data de 15 decembrie 2018 a sumelor, reprezentând impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 stabilite prin decizii de impunere emise şi comunicate de organul fiscal. Valoarea bonificaţiei diminuează sumele de plată.
• O bonificaţie de 10% pentru plata cu anticipaţie, până în data de 15 decembrie 2018, a contribuţiei individuale de asigurări sociale datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017 stabilite prin decizii de impunere emise şi comunicate de organul fiscal. Valoarea bonificaţiei diminuează sumele de plată.
Modalitatea de acordare a bonficaţiilor a fost reglementată de OPANAF 2906/2018 privind pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuţie individuală de asigurări sociale şi contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, respectiv OUG 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Leave a Comment