Esti într-un impas financiar și vrei să te redresezi? ANPC se implică activ pentru a veni în sprijinul consumatorilor

Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice – parte a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.) – se ocupă cu implementarea Legii nr. 151/2015, a insolvenței persoanelor fizice, prin consilierea consumatorilor vizați de actul normativ, precum și prin sprijinirea activității Comisiilor Teritoriale specializate care se regăsesc la nivelul fiecărui județ al țării.

Prin această lege, a fost introdusă procedura de insolvență a persoanelor fizice, care permite protejarea consumatorilor care au datorii mai mari de 90 de zile, credite și rate la bănci, debitori de bună credință, care din motive neimputabile lor ajung în imposibilitate de plată.

Cel mai important aspect este că, în acest fel, se acordă o a doua şansă datornicilor onești, oferindu-le protecţie în faţa creditorilor, în efortul lor de a-și redresa situația financiară.

Astfel, consumatorii cu datorii neachitate de cel puţin 90 de zile beneficiază de consiliere gratuită şi îndrumare de specialitate din partea A.N.P.C. pentru întocmirea dosarului de deschidere a procedurii de insolvenţă.

Cele trei forme de redresare financiară a debitorului, prevăzute de lege, sunt:

1.Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor:

Debitorul depune cererea de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor la comisia de insolvență competentă.

Cererea poate fi formulată și de către ambii soți, iar procedura va fi comună acestora, fiind elaborat un singur plan de rambursare sau, după caz, două planuri de rambursare corelate. Independent de regimul matrimonial aplicabil, dacă soții au și bunuri sau obligații comune ori sunt codebitori ai aceleiași obligații, cererea de deschidere a procedurii insolvenței este depusă de soțul debitor doar cu consimțământul celuilalt soț.

Cu cel puțin 30 de zile înainte de data depunerii cererii, debitorul notifică intenția sa de deschidere a procedurii fiecărui creditor cunoscut, prin orice mijloc de comunicare ce asigură confirmarea primirii.

Formularul se pune la dispoziția publicului, cu titlu gratuit, la sediile comisiilor de insolvență, precum și on-line, pe pagina de internet www.anpc.ro

Prin aceasta procedura legiutorul a urmărit ca persoana fizică, debitor să fie sprijinită să-și redreseze situația financiară, să-l învețe să-și gestioneze eficient veniturile și cheltuielile, fiind nevoie și de stimularea voinței debitorului de a-și reorganiza viața din punct de vedere economic pentru a depăși cu bine situația financiară dificilă în care se află.

  1. Deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active:

 Procedura de lichidare se deschide, de către instanța judecătorească competentă, în următoarele situații:

  1. a) la cererea debitorului aflat în insolvență:
  2. dacă situația sa financiară este iremediabil compromisă;
  3. dacă cererea sa de deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor a fost respinsă de comisia de insolvență, cu propunerea de deschidere a procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active;
  4. dacă niciun plan de rambursare nu a fost aprobat sau, după caz, confirmat de instanța judecătorească
  5. dacă planul de rambursare nu poate fi adus la îndeplinire din motive ce nu îi sunt imputabile;
  6. b) la cererea oricăruia dintre creditori, dacă planul de rambursare nu poate fi adus la îndeplinire din motive neimputabile debitorului;
  7. c) la cererea tuturor creditorilor, dacă planul nu a fost adus la îndeplinire din motive imputabile debitorului.

 

3.Procedura simplificată de insolvență:

Pentru a beneficia de această procedura cuantumul total al obligaţiilor debitorului trebuie să fie de cel mult 10 salarii minime pe economie, să nu aibă bunuri sau venituri urmăribile, sa aibă peste vârsta standard de pensionare sau sa-si fi  pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă.

Persoanele interesate pot să acceseze site-ul www.anpc.ro – secțiunea Insolvenţă Persoane Fizice, pagina de Facebook “Insolvenţă Persoane Fizice” sau să se adreseze direct personalului specializat din locațiile Comisariatelor Județene pentru Protecția Consumatorilor pentru detalii și informații suplimentare.

Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice (A.N.P.C.)

 

 

Leave a Comment