Este oficial: s-a decis cum va fi aplicată taxa pe lăcomie

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 114/2018, noua taxă pentru bănci, denumită inițial „taxa pe lăcomie”, va fi aplicată, din 2019, la valoarea activelor financiare de la finele fiecărui trimestru, pentru băncile a căror ROBOR mediu trimestrial depășește pragul de referinţă de 2%.

În plus, media trimestrială ROBOR va fi calculată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP), nu de Banca Națională a României (BNR), cum este regula pentru stabilirea indicelui publicat în fiecare zi lucrătoare, potrivit reglementărilor publicate în Monitorul Oficial nr. 1116, scrie mediafax.ro.

„Taxa pe active se datorează trimestrial prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (3) asupra activelor financiare ale contribuabilului existente la sfârşitul trimestrului de calcul, astfel cum sunt înregistrate în evidenţa contabilă, ajustate, după caz, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Media trimestrială ROBOR se stabileşte pe baza ratelor ROBOR la 3 luni şi la 6 luni, calculate şi publicate de Banca Naţională a României pentru ultimul trimestru/semestru anterior trimestrului de calcul. Stabilirea mediei trimestriale se efectuează de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi se publică pe site-ul acestei instituţii”, prevede actul normativ citat.

Cotele taxei pe active sunt aplicate astfel: dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este până la 0,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,1%; dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 0,51-1 punct procentual, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,2%; dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,01-1,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,3%; dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,51-2,0 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,4%; dacă media trimestrială ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul de referinţă, cota taxei pe active este de 0,5%.

Taxa trebuie calculată de bănci și plătită trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, iar cheltuială este deductibilă la calcularea impozitului de profit.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) trebuie să stabilească modelul şi conţinutul declaraţiei taxei pe active, iar taxa reprezintă venit la bugetul de stat.

ROBOR, care reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile româneşti se împrumută între ele în lei, a fost, în medie, în trimestru al patrulea al acestui an de 3,17% pentru cel la 3 luni și de 3,42% pentru cel la 6 luni, media celui din urmă fiind de 3,43% pentru semestrul al doilea al acestui an și care se stabileşte zilnic ca medie aritmetică a cotaţiilor practicate de zece bănci selectate de BNR.

One Thought to “Este oficial: s-a decis cum va fi aplicată taxa pe lăcomie”

  1. Anonim

    Excelenta masura!

Leave a Comment