Din 25 iulie, Registrul electronic de evidență a zilierilor este obligatoriu

Persoanele care utilizează zilieri pentru diferite activități cu caracter temporar vor fi obligate să renunțe la registrele clasice și să înregistreze activitatea prestată de lucrători în  ’’Registrul electronic de evidență a zilierilor’’. Acesta trebuie  transmis la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj.

În Monitorul Oficial a fost publicat recent un ordin pentru aprobarea metodologiei de întocmire și transmitere a ’’Registrului electronic de evidență a zilierilor’’, precum și înregistrările care se efectuează în acesta. Ordinul a intrat în vigoare începând din 25 iulie. După cum au explicat reprezentanții ITM Sălaj, au obligația de a înființa, completa și transmite ’’Registrul electronic de evidență a zilierilor’’, beneficiarii de lucrări, respectiv: persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, pentru care zilierul desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional. Pentru înființarea Registrului, beneficiarul obține numele de utilizator și parola de la ITM în a cărui rază teritorială își are sediul. Astfel, beneficiarul depune la sediul instituției sau transmite prin e-mail o cerere scrisă însoțită de documentele stabilite prin actul normativ. Registrul se completează de către beneficiar sau de către una sau mai multe persoane împuternicite cu ajutorul aplicației informatice pentru dispozitive mobile ’’Inspecția Muncii’’, conform instrucțiunilor de utilizare obținute de pe pagina de internet a Inspecției Muncii. Aplicația informatică este disponibilă, în mod gratuit, în funcție de sistemul de operare al dispozitivului mobil, prin accesarea aplicațiilor PlayStore sau AppStore. Autorizarea electronică se obține după descărcarea și instalarea aplicației ’’Inspecția Muncii“, prin transmiterea cererii de autorizare, denumită ’’Autorizare Acces’’, completată, în prealabil, cu următoarele date: CUI/CIF beneficiar și datele de identitate ale persoanei care solicită autorizarea (CNP, nume, prenume și adresa e-mail). Registrul se transmite on-line de către beneficiar sau de către persoanele împuternicite de acesta, prin aplicația informatică ’’Inspecția Muncii’’, după completarea acestuia în cadrul aceleiași aplicații. Termenele de completare și transmitere sunt stabilite astfel: zilnic, înainte de începerea activității fiecărei persoane care urmează să se afle într-un raport de muncă cu beneficiarul, dar și lunar, pentru zilierii care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice etc. ’’Beneficiarul, respectiv împuternicitul are obligația de a păstra Registrul electronic de evidență a zilierilor, prin arhivarea extraselor de Registru completate și transmise anterior. Extrasele sunt furnizate de sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidență a zilierilor, prin e-mail, după fiecare transmitere de Registru efectuată’’, au precizat reprezentanții ITM Sălaj.

Leave a Comment