Deşi avem cele mai mici salarii, în Sălaj sunt 1.500 de salariaţi în plus faţă de anul trecut

Efectivul de salariaţi la sfârşitul lunii august 2015, în judeţul Sălaj, a fost de 46.426 persoane, în creştere cu 68 persoane (+0,1 la sută) faţă de luna iulie 2015 şi cu 1.511 persoane (+3,4 la sută) faţă de luna august 2014. Din totalul de 46.426 salariaţi, 26.291 (56,6 la sută) erau în servicii, 18.791 salariaţi (40,5 la sută) în industrie şi construcţii, şi 1.344 salariaţi (2,9 la sută) în agricultură, silvicultură şi pescuit. Câştigul salarial mediu nominal brut, în luna august 2015, la nivelul judeţului Sălaj, a fost de 1.929 lei/persoană, mai mic cu 2,6 la sută faţă de luna iulie 2015 şi mai mare cu 4,7 la sută comparativ cu luna august 2014. Câştiguri salariale medii brute peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (2.064 lei/persoană) iar sub media judeţului salariaţii din servicii (1.846 lei/persoană) şi din agricultură, silviculturăşi pescuit (1.799 lei/persoană). Câştigul salarial mediu nominal net, în judeţul Sălaj, în luna august 2015, a fost de 1.396 lei/persoană, în scădere cu 3,1 la sută faţă de luna iulie 2015 şi în creştere cu 4,7 la sută faţă de luna august 2014. Pe principalele ramuri câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1.501 lei/persoană în industrie şi construcţii (peste media judeţului), 1.331 lei/persoană în servicii şi 1.310 lei/persoană în agricultură, silvicultură şi pescuit (sub media înregistratăpe total judeţ). Indicele câştigului salarial realî a fost de 97,4 la sută în luna august 2015 faţă de luna precedentă şi de peste 106 la sută comparativ cu luna august 2014. Comparativ cu salariile din ţară, Sălajul se situează pe aceeaşi poziţie inferioară. Dacă media pe ţară a salariului mediu, în agricultură, este de peste 1.447 lei (net), în judeţul nostru aceasta nu depăşeşte 1.300 de lei. În aproape toate ramurile de activitate, salariile sălăjenilor sunt şi cu trei până la cinci sute de lei mai mici faţă de media naţională în aceleaşi categorii de locuri de muncă. Datele statistice ne-au fost furnizate de Direcţia de Statistică a Judeţului Sălaj.

Alte articole

Leave a Comment