Cursuri gratuite de calificare și recalificare pentru șomeri

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj organizează gratuit 24 de cursuri de formare profesională. Dintre acestea, 13 se vor organiza la Zalău, cinci la Şimleu Silvaniei, patru la Jibou și două la Cehu Silvaniei. Meseriile, respectiv specializările pentru care se vor organiza cursurile sunt: agent de securitate – patru cursuri, contabil – două cursuri, electrician constructor – un curs, frizer – un curs, frizer coafor manichiurist pedichiurist – un curs, îngrijitor bătrâni la domiciliu – un curs, inspector/referent resurse umane – un curs, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaz – un curs, lucrător în comerţ – patru cursuri, competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere – un curs, patiser – un curs, sudor – un curs, infirmieră – două cursuri, competențe anteprenoriale – două cursuri și baby sitter – un curs. Potrivit reprezentanților AJOFM Sălaj, în aceste programe sunt cuprinse 336 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, numărul femeilor propuse să participe la cursuri fiind de 195. Şomerii aflaţi în evidenţa AJOFM Sălaj se pot înscrie în această perioadă pentru a participa gratuit la aceste programe, iar cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecărei meserii. Şomerii neînregistraţi în evidența AJOFM Sălaj, care doresc să se înregistreze în vederea obţinerii unui loc de muncă şi pentru a participa la măsurile active oferite, respectiv, informare, consiliere, medierea muncii și formare profesională se pot prezenta la sediul instituției din municipiul din Zalău, dar și la agențiile locale din Șimleu și Jibou, în funcție de domiciliu, cu actul de identitate și cu actele de studii şi de calificare. De precizat este faptul că şomerul este persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare – 500 de lei și este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, daca s-ar găsi un loc de muncă. Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate se pot adresa compartimentului formare profesională din cadrul AJOFM Sălaj la telefon 0260612463.

Leave a Comment