Cum și când se depune formularul 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” în anul 2024

AJFP Sălaj informează contribuabilii că, prin OPANAF 6/2024 a fost aprobat noul model, instrucțiunile de completare și de depunere în anul 2024 a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.
În anul 2024, termenul de depunere a declarației unice în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale este 27 mai 2024.
Cine depune declarația unică
Declaraţia unică se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Declaraţia se depune şi de către următoarele categorii de contribuabili:
a) profesionişti şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. 3 din OUG nr. 132/2020 , cu modificările şi completările ulterioare;
b) persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;
c) persoanele fizice prevăzute la art. LXI alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 115/2023, în cazul în care s-a utilizat un alt nivel al salariului minim garantat în plată decât cel de 3.000 lei prevăzut în H. G. nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată;
Ca și noutate, referitor la CASS, începând cu anul 2024, persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, din una sau mai multe surse, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în cotă de 10%, la o bază anuală de calcul egală cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egală cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice.
În situaţia în care baza anuală de calcul este mai mică decât cea corespunzătoare unei baze de calcul egale cu nivelul de 6 salarii minime brute pe țară, persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, datorează o diferenţă de CASS până la nivelul celei corespunzătoare bazei de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară.
Diferenţa de CASS nu se datorează în cazul în care, în anul fiscal precedent, persoana fizică a realizat venituri din:
A)salarii și asimilate salariilor la un nivel cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare în perioada în care au realizat veniturile; sau
B) din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit.c)-h) din Codul Fiscal, pentru care datorează CASS la un nivel cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară.
AJFP Sălaj recomandă depunerea Declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
– prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe portalul www.anaf.ro;
– prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;
De asemenea, declaraţia se poate depune în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.
Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat pe portalul propriu , la rubrica Asistenta contribuabili/Servicii oferite contribuabililor , un material informativ despre Declarația unică-Formular 212 privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.
Baza legală:
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu mdificările și completările ulterioare;
– Ordinul Președintelui ANAF nr. 6/2024 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”
M. S.

One Thought to “Cum și când se depune formularul 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” în anul 2024”

  1. […] persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau… Articolul Cum și când se depune formularul 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribu… apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]

Leave a Comment