Cum putem cumpăra vechime în muncă?

Cei care doresc să îşi completeze stagiul de cotizare la pensie au opţiunea, potrivit legislaţiei în vigoare, să cumpere retroactiv vechime în muncă. Termenul limită a fost prelungit de două ori până acum, ultimul fiind 31 decembrie 2018. Perioada maximă ce poate fi acoperită este cea din ultimii cinci ani.

Cei care se află în această situație și doresc să achite retroactiv contribuția, trebuie să încheie cu Casa de Pensii Sălaj un contract de asigurare socială. Nu orice perioadă de timp poate fi, însă, acoperită, plătind retroactiv contribuția. Potrivit legii, aceste perioade sunt ”cele care se încadrează în intervalul de timp cuprins, între data încheierii contractului de asigurare socială şi ultimii cinci ani anteriori acestei date”.

Baza de calcul: cel puțin salariul minim brut- cel mult de cinci ori salariul mediu brut pe țară. Baza lunară de calcul pentru stabilirea contribuției pe care o vei achita o constituie „cel puţin valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, reglementat de legislaţia în vigoare pentru fiecare dintre luna/lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale”. Dacă unii vor dori să achite o contribuție mai mare, pentru a dobândi mai multe puncte de pensie și, deci, și o pensie mai mare, legea prevede și un prag maxim în acest sens. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat la acea dată. Plata se poate face integral sau în mai multe rate.

În ceea ce privește plata contribuției, legea prevede că poți achita întreaga sumă odată sau poți plăti eşalonat, în tranşe lunare. Sumele vor fi actualizate cu indicele de inflaţie, publicat în luna în care se face plata contribuţiei, faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică. Se poate plăti, de asemenea, și prin mandat poștal.

Plata contribuţiei retroactive se poate face prin mandat poştal sau prin orice alt mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria Casei de Pensii Sălaj.  Baza lunară de calcul la care se achită contribuţia de asigurări sociale va fi folosită la calculul punctajului lunar utilizat, potrivit legii, la stabilirea cuantumului pensiei tale. Așadar, cu cât vei achita o contribuție mai mare, cu atât va crește și pensia, desigur, în procentajul prevăzut de lege. Actele necesare: copie BI sau CI, declaraţie pe proprie răspundere cum că persoana care doreşte să se asigure nu este persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente, dosar de încopciat, istoricul vechimii, copie după cartea de muncă.

Leave a Comment