Controale la zeci de firme din județ. Angajatorii – sancționați cu amenzi și avertismente

Amenzi și sancțiuni. Cu asta s-au ales mai mulți agenți economici din județ de la inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj în urma unui control desfășurat în cursul lunii iunie, la mai mulți agenți economici din județ, în domeniile de competență: relații de muncă (RM) și securitate și sănătate și securitate în muncă (SSM). În domeniul RM au fost controlați 53 de agenți economici, din care 23 au fost sancționați, aplicându-se trei amenzi, în cuantum total de 26.000 de lei, dar și 29 de  avertismente. În urma controalelor, au fost depistate două persoane care munceau fără a avea întocmit contract  individual de muncă, angajatorii fiind sancționați contravențional. Potrivit reprezentanților ITM Sălaj, încălcări ale pevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi se referă la nerespectarea dispozițiilor privind repausul săptămânal și nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat. De asemenea, inspectorii de muncă au aplicat și avertismente pentru: nerespectarea obligației păstrării copiei contractului individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv; nerespectarea obligației, ca anterior începerii activității, angajatorul să înmâneze salariatului un exemplar din contractul  individual de muncă; nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor suspendării contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic; nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă, respectiv a modificării  acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic; nerespectarea obligației privind informarea inspectoratului cu privire la prestatorii de servicii nerespectarea obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă documentele și informațiile solicitate necesare controlului. De asemenea, în domeniul SSM inspectorii de muncă au verificat 36 de agenți economici și au aplicat două amenzi în cuantum total de  10.000 de lei pentru neutilizarea de către lucrător a echipamentului individual de protecție în condițiile lucrului la înălțime, respectiv lipsa organizării activității de prevenire și protecție la nivelul unității prin desemnarea unui lucrător sau prin servicii externe. Au fost aplicate și 20 de avertismente pentru: necuprinderea în fișa postului a atribuțiilor și răspunderile ce le revin lucrătorilor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă; evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale și planul de prevenire și protecție nu au fost revizuite cu privire la riscul de contaminare cu Covid 19; lipsa autorizării ISCIR a echipamentelor de muncă supuse regimului de autorizare și de verificare tehnică; lipsa controlului medical periodic pentru toți lucrătorii și lipsa instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea infectării cu SARS-Cov-2. “Pentru deficiențele constatate în ambele domenii de competență au fost dispuse măsuri de remediere a acestora”, au precizat reprezentanții instituției sălăjene.

Leave a Comment