Contracte de drumuri de lungă durată, descoperite de Consiliul Concurenţei în Zalău

 Consiliul Concurenţei recomandă autorităţilor locale din Zalău, dar şi celor din alte localităţi, să împărtă pe loturi contractele pentru lucrările de modernizare şi reparaţii drumuri, astfel încât să permită participare la procedură a unui număr cât mai mare de firme. Potrivit unui comunicat de presă al Consiliului Concurenţei, prin documentaţia de atribuire trebuie stabilit un număr maxim de loturi ce poate fi atribuit unui singur ofertant, pentru a împiedica atribuirea tuturor loturilor către un singur operator economic. Aceste noi recomandări ale autorității de concurență au rezultat în urma dezbaterii publice a “Raportului privind piața lucrărilor de modernizare, întreținere și reparații de drumuri și străzi din municipiile reședință de județ din România”. Procedurile de achiziţie publică având ca obiect atribuirea unor contracte complexe, atât din punct de vedere al valorii, cât și al executării, sunt susceptibile a reduce concurenţa, fie prin imposibilitatea unor operatori mici de a participa, fie prin crearea unui avantaj câştigătorului la procedurile viitoare.

Împărţirea pe loturi a contractelor. Durata, limitată la cinci ani

Astfel, Consiliul Concurenței consideră că prin împărțirea pe loturi a contractelor, IMM-urile ar fi încurajate să se implice în contracte de achiziție publică, în mod normal, acestea depășindu-le capacitățile tehnice. În acest fel, se va stimula concurența, lotizarea ducând la potențiale îmbunătățiri ale ofertelor și la o plajă de ofertanți mai diversificată pentru autoritatea contractantă. Ca urmare, pentru a promova concurenţa între operatorii economici şi a asigura respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, proporționalităţii şi eficienţei utilizării fondurilor publice, autorităţile contractante pot decide să atribuie un contract sub formă de loturi separate şi pot stabili dimensiunea şi obiectul unor astfel de loturi. Anterior, Consiliul Concurenței a mai recomandat autorităților publice locale ca durata contractelor pentru executarea lucrărilor de modernizare, reparații și întreținere drumuri și străzi să fie limitată la maxim cinci ani și doar în cazuri excepționale să poată fi prelungită, ceea ce ar permite și altor jucători să intre pe această piață.

Contracte cu durată foarte mare în mai multe oraşe din ţară, inclusiv în Zalău

În cadrul analizei, Consiliul Concurenței a identificat contracte a căror durată este foarte mare: 10 ani -municipiul Târgu Jiu, 12 ani – municipiul Zalău, 20 de ani  – municipiul Piatra Neamț, 30 ani – municipiul Constanța sau chiar cu perioadă nespecificată în municipiul Iași. Totodată, autoritatea de concurență a constatat că la nivelul unităților administrativ teritoriale (UAT-uri), nu există o uniformitate în aplicarea cadrului legal în privința modalității de atribuire a lucrărilor de modernizare, reparații și întreținere drumuri și străzi. În ceea ce privește lucrările de reparații și întreținere a drumurilor și străzilor de pe raza municipiilor reședință de județ, se observă faptul că o mare parte dintre acestea sunt executate de operatori interni, respectiv 14 (cu capital al unităților administrativ-teritoriale) sau de UAT-uri prin servicii publice specializate organizate în subordinea consiliilor locale, respectiv opt. Comparativ, pentru lucrările de modernizare şi reabilitare a drumurilor și străzilor, care sunt executate în cea mai mare parte de către operatori cu capital privat/mixt, atribuirea contractelor se realizează de cele mai multe ori prin proceduri de achiziție publică. În același timp, analiza a mai relevat faptul că o mare parte a operatorilor care execută lucrări de modernizare, reparații și întreținere drumuri și străzi dețin capacități proprii de producție a materialelor necesare realizării lucrărilor (exemplu: agregate minerale, mixturi asfaltice, betoane de ciment). Deși operatorii specializați se pot deplasa oriunde în țară pentru a executa lucrări de modernizare, reparații și întreținere drumuri și străzi, analiza a arătat că aceștia preferă contracte în localitățile – regiunile de reședință unde au, de cele mai multe ori, surse proprii de materii prime, utilaje și unde cunosc particularitățile legate de forța de muncă. Din analiza datelor rezultă faptul că valoarea totală a contractelor adjudecate pe piața lucrărilor de modernizare, întreținere și reparații drumuri și străzi din municipiile reședință de județ din România, din anul 2016 și până în prima parte a anului 2019, a fost de 2,27 miliarde de lei, remarcându-se Regiunea Nord-Vest cu o valoarea totală a contractelor de 549,18 milioane de lei, reprezentând 24,18 la sută din valoarea totală a contractelor adjudecate la nivel național. La polul opus se află Regiunea Sud, cu o valoare totală a contractelor adjudecate de 116,3 milioane de lei (5,12 la sută ).

One Thought to “Contracte de drumuri de lungă durată, descoperite de Consiliul Concurenţei în Zalău”

  1. Anonim

    Bine no, pai cum sa platesti salariile membrilor de partid Citadin?

Leave a Comment